Grkokatolička crkva u Hrvatskoj
Ključne riječi grkokatolici , istočni obred
Vrsta Kulturno-povijesna sakralna baština

Grkokatolici su katolici koji imaju drukčije običaje, obred (bizantsko-slavenski, dok ga Hrvati zovu bizantsko-hrvatski) i jezik u liturgiji (staroslavenski). S jedne strane zadržali su bogatstvo o...Grkokatolici su katolici koji imaju drugačije običaje, obred (bizantsko-slavenski, dok ga Hrvati zovu bizantsko-hrvatski) i jezik u liturgiji (staroslavenski). S jedne strane zadržali su bogatstvo ...
©WEBDESIGN by www.firmus-grupa.hr