Kapela Sv. Florijana s kalvarijom
Mjesto: Klanjec
Ključne riječi bolta , sv Florijan
Regija Kontinentalna Hrvatska
Subregija Hrvatsko Zagorje
Najbliži grad Zagreb
Vrsta Sakralni spomenik

Kapela sv. Florijana iznad Klanjca prvi se put spominje u kanonskoj vizitaciji 1690. godine. Prema opisu arhiđakon koji ju pohodi 1691. kapela je zidana i ima boltu. Radi svoje majušnosti sa svake s...
©WEBDESIGN by www.firmus-grupa.hr