Planinarske staze Park prirode Biokovo
U Parku je moguće individualno i organizirano planinarenje.
Posjetitelji mogu prema planinarsko-turističkoj karti na terenu obići preko 40 markiranih puteva i staza:
Poučni ekološki put "dr. fra Jure Radić"
Biokovska planinarska staza – BPS
pristup sa primorske strane – sjeverozapadni, središnji i jugoistočni dio Biokova
pristup sa zagorske strane
Planinarsko-turističku kartu moguće je kupiti po cijeni od 45 kn na ulaznoj recepciji Parka, u info-centru Ravna vlaška ili u sjedištu Javne ustanove "Park prirode Biokovo", Marineta - Mala obala 16, 21 300 Makarska.
U Parku se nalazi jedan planinarski dom otvorenog tipa: Planinarski dom na Vošcu otvoren je 24 sata u periodu od 01srpnja do 01. rujna. Poželjna je prethodna najava zbog ograničenog kapaciteta ležaja.
U Parku je moguće individualno i organizirano planinarenje.

Posjetitelji mogu prema planinarsko-turističkoj karti na terenu obići preko 40 markiranih puteva i staza:
  • Poučni ekološki put "dr. fra Jure Radić"
  • Biokovska planinarska staza – BPS
  • pristup sa primorske strane – sjeverozapadni, središnji i jugoistočni dio Biokova
  • pristup sa zagorske strane
Planinarsko-turističku kartu moguće je kupiti po cijeni od 45 kn na ulaznoj recepciji Parka, u info-centru Ravna vlaška ili u sjedištu Javne ustanove "Park prirode Biokovo", Marineta - Mala obala 16, 21 300 Makarska.
U Parku se nalazi jedan planinarski dom otvorenog tipa: Planinarski dom na Vošcu otvoren je 24 sata u periodu od 01srpnja do 01. rujna. Poželjna je prethodna najava zbog ograničenog kapaciteta ležaja.
Planinarske staze Park prirode Biokovo
Ključne riječi planinarske staze, poučni itinerar
Regija Srednja Dalmacija
Najbliži grad Brela
Vrsta Poučna staza

U Parku je moguće individualno i organizirano planinarenje.
Posjetitelji mogu prema planinarsko-turističkoj karti na terenu obići preko 40 markiranih puteva i staza:
Poučni ekološki put "dr. fra Jure Radić"
Biokovska planinarska staza – BPS
pristup sa primorske strane – sjeverozapadni, središnji i jugoistočni dio Biokova
pristup sa zagorske strane
Planinarsko-turističku kartu moguće je kupiti po cijeni od 45 kn na ulaznoj recepciji Parka, u info-centru Ravna vlaška ili u sjedištu Javne ustanove "Park prirode Biokovo", Marineta - Mala obala 16, 21 300 Makarska.
U Parku se nalazi jedan planinarski dom otvorenog tipa: Planinarski dom na Vošcu otvoren je 24 sata u periodu od 01srpnja do 01. rujna. Poželjna je prethodna najava zbog ograničenog kapaciteta ležaja.
U Parku je moguće individualno i organizirano planinarenje.

Posjetitelji mogu prema planinarsko-turističkoj karti na terenu obići preko 40 markiranih puteva i staza:
  • Poučni ekološki put "dr. fra Jure Radić"
  • Biokovska planinarska staza – BPS
  • pristup sa primorske strane – sjeverozapadni, središnji i jugoistočni dio Biokova
  • pristup sa zagorske strane
Planinarsko-turističku kartu moguće je kupiti po cijeni od 45 kn na ulaznoj recepciji Parka, u info-centru Ravna vlaška ili u sjedištu Javne ustanove "Park prirode Biokovo", Marineta - Mala obala 16, 21 300 Makarska.
U Parku se nalazi jedan planinarski dom otvorenog tipa: Planinarski dom na Vošcu otvoren je 24 sata u periodu od 01srpnja do 01. rujna. Poželjna je prethodna najava zbog ograničenog kapaciteta ležaja.
©WEBDESIGN by www.firmus-grupa.hr