Arheološki muzej Split
Mjesto: SPlit
Regija Srednja Dalmacija
Vrsta Muzej

Arheološki muzej u Splitu, najstariji je muzej u Hrvatskoj, osnovan davne 1820. godine. Prvotna zgrada muzeja stajala je uz istočne zidine Dioklecijanove palače. Današnja zgrada muzeja građena je 1912.-1914. Od 1878. godine Muzej izdaje prvi arheološki časopis, koji pod nazivom Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku (tal. Bullettino di archeologia e storia dalmata), izlazi do danas.

Muzej čuva oko 150 000 arheoloških spomenika i artefakata od čega je jedan dio prezentiran putem stalnog postava. Muzej posjeduje vrijednu zbirku arheoloških predmeta iz prethistorije, iz doba grčke kolonizacije Jadrana, rimskog i starokršćansko razdoblja te ranog srednjeg vijeka.

Muzej provodi sustavna arheološka istraživanja na lokalitetima u Saloni i Issi, te posjeduje priručnu zbirku i lokalitet Salona kao i priručnu zbirku Issa u zgradi Gospine Batarije i istoimeni lokalitet u gradu Visu.

Od 1884. godine dugogodišnji ravnatelj muzeja bio je don Frane Bulić.
Etnografski muzej Split
Mjesto: SPlit
Ključne riječi zbirke, etnografija
Regija Srednja Dalmacija
Vrsta Muzej

Etnografski muzej Split, smješten je neposredno pored Peristila, središnjeg trga Palače, u zdanju koje već samo po sebi ima izuzetnu kulturnu te povijesno-graditeljsku važnost, te uz prezentaciju izrazito vrijednih etnografskih zbirki koje nam predočavaju nekadašnji život Splićana, otočana i težaka Zagore, tvori jedinstvenu kulturnu nadopunu prilikom turističkog obilaska grada Splita. Naime, ono po čemu je ovaj muzej jedinstven jest činjenica da se prostor muzeja nalazi na mjestu gdje su u 4. stoljeću bile carske odaje, odnosno spavaće sobe cara Dioklecijana, kao najintimniji dio Palače.
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA (MHAS) jedan je od najstraijih hrvatskih muzeja i jedini je muzej u Hrvatskoj osnovan s jedinstvenom zadaćom da istražuje, sakuplja, predstavlja i proučava ostatke materijalne i duhovne kulture Hrvata iz razdoblja srednjeg vijeka, od VII. do XV. stoljeća, poglavito iz vremena ranosrednjovjekovne hrvatske države od IX. do XII. stoljeća.
Mahom su to primjerci raznovrsnog nakita, oružja i predmeta svakodnevne upotrebe, te velik broj kamenih spomenika koji su nekada pripadali interijerima starohrvatskih crkvica. Svojom zbirkom ranosrednjovjekovne pleterne i figuralne plastike te množinom latinskih starohrvatskih epigrafskih spomenika, Muzej HAS danas spada medu najvece zbirke takve vrste u Europi.

Medu ostalim, najznacajniju i povijesno najvredniju kolekciju predstavljaju epigrafski spomenici od IX. do XII. stoljeca na kojima su uklesana imena hrvatskih vladara te svjetovnih i crkvenih dostojanstvenika, pa taj dio arheološke zbirke Muzeja HAS, kao najstariji hrvatski "arhiv" (arhiv u kamenu) ima iznimnu povijesnu dokumentarnu vrijednost. Osim muzeološke djelatnosti, Muzej HAS danas provodi i opsežna arheološka istraživanja starohrvatskih lokaliteta, poglavito na svojem maticnom, južnohrvatskom prostoru, u cetinsko-zrmanjskom medurjecju, a ima i bogatu izložbenu i izdavacku djelatnost


slika: http://www.oris.hr/hr/casopis/clanak/%5B3%5Dodmjereni-dijalog,48.html
Galerija umjetnina Split
Mjesto: Split
Ključne riječi gotika, renesansa, barok, ikone, Bukovac, Dešković, Job, Meštrović, Vidović
Regija Srednja Dalmacija
Vrsta Muzej

Galerija umjetnina osnovana je 1931. godine, a odnedavno je smještena u prostore Stare bolnice nedaleko od sjevernih zidina Dioklecijanove palače u Splitu.

Među stalnom postavom nalaze se slike i skulpture od 14. stoljeća do suvremenog doba. Osobito se ističu djela Andrije Alešija i Jurja Ćulinovića iz 15. st., Andrije Medulića iz 16. st., Mateja Pončuna i Federika Benkovića iz stoljeća te slike mletačkih majstora gotike, renesanse i baroka. Također, galerija izlaže i vrijedne ikone iz razdoblja 15.-19. stoljeće. Najbrojnija su djela značajnih hrvatskih umjetnika Bukovca, Deškovića, Joba, Medovića, Meštrovića i Vidovića.
Hrvatski pomorski muzej
Ključne riječi pomorstvo, povijest, baština
Regija Srednja Dalmacija
Vrsta Muzej

Hrvatski pomorski muzej u Splitu (HPMS) osnovan je 1997. godine; sljednik je Pomorskog muzeja utemeljenog 1925. godine. Nalazi se u tvrđavi Gripe, fortifikacijskom objektu izgrađenom u 17. stoljeću.

Muzej istražuje, prikuplja, čuva i prezentira materijalnu i nematerijalnu pomorsku baštinu hrvatske obale Jadrana, od prapovijesti do danas.
Muzej grada Splita
Mjesto: Split
Ključne riječi kultura, povijest, identitet
Regija Srednja Dalmacija
Vrsta Muzej

Muzej grada Splita je kulturna institucija koja se od početka druge polovice 20. stoljeća nalazi u prostoru gotičko-renesansne palače Papalić. Muzejska zbirka redstavlja kulturnu povijest Splita od srednjeg vijeka do 20. stoljeća kulturno-povijesnom i umjetničkom građom koja prikazuje grad u razdoblju autonomne komune (13. - 14. st.), mletačke uprave (15. i 16. st.), te politički, ekonomski, socijalni, kulturno-umjetnički i urbanistički razvoj Splita u kronološkom slijedu.
Palača obitelji Papalić, spomenik nulte kategorije, sagrađena u razdoblju gotike i renesanse, djelo je škole Jurja Dalmatinca. U tom se prostoru muzej otvorio javnosti 1952. godine djelomičnim stalnim postavom. Skučen u sustanarstvu, u spomeničkoj građevini u kojoj se odvijala povijest grada, Muzej djeluje do 1983. godine, kada započinje program generalne sanacije i proširenja. Obnovljen, Muzej se otvorio javnosti 22. listopada 1992. godine, prvi put s cjelovitim stalnim postavom cjelokupne povijesti grada.
Novi muzeološki program stalnoga postava, s otprilike 360 izložaka od ukupno 4600 predmeta, najsuvremenijim sredstvima predočuje model gradskog muzeja, te ima važnu funkciju u promociji kulturnog identiteta Splita. Muzejske zbirke profiliraju se od 1950. godine godišnjim otkupima i darovnicama. Muzej posjeduje i vrijedan arhiv, te značajan bibliotečni fond.
Prirodoslovni muzej
Mjesto: Split
Ključne riječi minerali, fosili, životinje, biljke, zbirke
Regija Srednja Dalmacija
Vrsta Muzej

U fundusu Prirodoslovnog muzeja čuva se više od 140000 primjeraka prirodnina (minerala, stijena, fosila životinja i biljaka, prepariranih biljaka i životinja) s područja Dalmacije, te drugih krajeva Hrvatske i susjednih zemalja, ali i drugih kontinenata

U Muzeju se čuvaju zbirke fosilnih ostataka: glavonožaca iz reda Ammonitida kao dokaz tragova života iz pramora Tethys, riba iz doba mezozoika (kreda), biljaka i životinja iz doba neogena, te izumrlih sisavaca iz doba pleistocena: mamuta, divljih svinja, konja, jelenova itd, koji su nastanjivali ova područja; zbirke minerala i stijena; te zbirke recentnih biljaka, vodozemaca, gmazova, morskih školjkaša, puževa i riba, ptica, kukaca i sisavaca.
Izdvajamo
Dvjestotinjak otoka, otočića i hridi koliko ih je u murterskom arhipelagu teško bi moglo proći bez signalizacije. A među svjetionicima daleko najljepši je svjetionik na otočiću Prišnjaku. ...
TORTUREUM je muzej torture koji posjetiteljima nudi pogled na jedinstvenu zbirku naprava za mučenje i egzekuciju od antičkih vremena do danas. S više od 70 instrumenata i sprava, na kojih je i sama...
Križevačka djevojačka straža Sloboda, vjernost domovini i hrvatskim vladarima kroz stoljeća uvijek je Križevčanima i Križevčankama bila važna  pa je tako u srpnju 1848. godine bana Josipa J...
Priča o Zmajevom Oku  Na poluotoku Gradina, kraj Rogoznice, tridesetak km jugoistočno od Šibenika, nalazi se prirodni fenomen - morsko jezero. Pomislit ćete kako nešto može biti i more i jezero is...
Dva oka - Dva mala jezera kružnog oblika koja su smještena iznad izvorišta rijeke Vrljike...slika www.modrojezero.org
Što biste rekli kada bismo vam rekli da u Rijeci postoji masonska loža? Prenosimo članak sa www.jutarnji.hrRIJEKA - Kada smo nedavno u Jutarnjem listu objavili priču o loži biskupa Maksimilijana ...
    Grob Kralja Artura: Mitski junak pokopan u Dalmaciji? Priča o Kralju Arturu je mit, no povjesničari, pogotovo britanski, već godinama traže povijesne osobe koje bi mogle biti uporište za ra...
Na velebitskim prijevojima, uzvisinama i čistinama, uz planinske putove, smještena su MIRILA, pogrebna spomen znamenja izrađena u kamenu. Nastajala su u doba kada se živjelo i umiralo u velebitski...
Kotle - nalaze se s desne strane "Aleje glagoljaša" kojom se penjete na Hum. Rečina, rječica koja ide kroz mjesto, u mjestu radi i manji slap uz kojeg se nalazi vodenica. Mjesto je skroz napušteno...
©WEBDESIGN by www.firmus-grupa.hr