Žumberak i Samoborsko gorje svojom očuvanom prirodom, bogatstvom šuma, livada i pašnjaka, gorskih vrhova i zaravni, izvora i potoka, špilja te arheoloških i sakralnih lokaliteta već desetljećima privlače brojne planinare i izletnike koji traže svoju oazu mira i ljepote. Žumberačka gora najviši je dio unutrašnje Hrvatske (vrh Sveta Gera 1178 m), proteže se smjerom jugozapad - sjeveroistok u dužini od oko 40 km. Najveći dio Žumberka pokriven je tankim slojem tla, koji omogućava obradu zemlje pa u gospodarstvu dominira poljoprivreda, a najveće površine su pod šumama (60%).

Najranija dosad poznata kulturna prošlost ovoga kraja seže u starije kameno doba – paleolitik, o čemu svjedoče ostaci logora lovaca na mamute iz Podstražnika. Brojne, na različitim lokalitetima, slučajno pronađene kamene sjekire dokaz su kontinuirane naseljenosti područja tijekom mlađeg kamenog doba (neolitika) i bakrenog doba (eneolitika). Jedino sustavno istraživano pretpovijesno nalazište je Budinjak u središnjem Žumberku, koji je u vrijeme starijeg željeznog doba bio veliko regionalno središte. Zanimljiv je nalaz keltskih srebrnih novčića Samoboraca iz razdoblja mlađeg željeznog doba, nađenih u blizini Okića. Pretpostavlja se da je u blizini Samobora bila i kovnica tog novca. Krajem 1. st. prije Krista područje preuzimaju Rimljani. Najznačajniji rimskodobni lokalitet je nekropola u selu Gornja Vas na Žumberku sa šezdesetak grobova iz ranocarskog perioda.

Za provale 1491. Turci su opljačkali čitavu južnu Kranjsku, a osobito žumberačku okolicu, te su tada vjerojatno razrušili grad Žumberak, stari Sichelberg, čije ruševine postoje još i danas kod sela Kekića. Za vrijeme turskih prodora opustošeno područje Žumberka naseljavaju Uskoci u tri velike seobe. Oko 1534. u Žumberku je bilo više od 350 uskočkih kuća i oko 6000 do 7000 žitelja. Prepostavlja se da je ime Žumberak nastalo zamjenom imena Schönberg u Shumberg.

Područje Žumberka i Samoborskog gorja zaštićeno je 1999. godine u kategoriji Parka prirode. Rezervat šumske vegetacije Japetić, zaštićen je 1975. godine, ističe se dobro sačuvanom starom bukovom šumom te bogatom planinskom florom koja prekriva gorske livade. Bogatstvo su i izvori pitke vode.

  • Vrh Japetić, 879 m, najviši je vrh Samoborskog gorja.
  • Cerinski vir, najveći i najslikovitiji slap Samoborskog gorja, nalazi se u uskoj dolini Javoračkog potoka.
  • Dolina potoka Slapnice, zaštićena 1964. godine. U kanjonu Slapnice ističe se slap Brisalo visine 60 m te slap Vranjak visok 50 m.
  • Park šuma Okić grad, zaštićen je 1970. godine.
  • Poučna staza Otruševec, prva poučna staza u Hrvatskoj u mjestu Otruševec, prva i posljednja točka nalaze se u neposrednoj blizini restorana „Kod špilje“.
  • Grgosova špilja, nalazi se na početku sela Otruševec. Špilja ima dvije dvorane, a visinska razlika od ulaza do dna iznosi 19 m. Špilja je dugačka oko 30 m i bogata je sigama.
  • Vilinske jame, sustav malih špilja smješten iznad toka Breganice kod Tušina.
  • Mlinovi, na nekim vodotocima na području Parka prirode nalaze se mlinovi. Nekada ih je bilo više od 180, a danas ih je tek nekoliko očuvanih i u funkciji.
  • Veliki gorski plavac, ugrožena vrsta leptira
  • Crni daždevnjak, zaštićena životinjska vrsta

Stari grad Samobor
Mjesto: Samobor
Ključne riječi burg, stijena, Celjski, Frankopani, Erdody
Regija Kontinentalna Hrvatska
Subregija Žumberak
Najbliži grad Zagreb
Vrsta Utvrda

Stari grad Samobor – Samobor

Sagrađen na raskrižju putova u sjeverozapadnom kutu savske doline oko 1260. g. Rani vladari su Babonići, pa ugarsko-hrvatski kralj, a početkom 15. st. dobivaju ga knezovi Celjski. Početkom 16. st. dolazi u posjed Frankopana. Zadnji su mu vlasnici knezovi Erdödy i Kulmeri. Burg je zidan kamenom na živoj stijeni. Najstarija građevina burga je branič-kula iz 13. st., vitka i kvalitetno izvedena građevina, a možda i najkvalitetnija građevina cijelog kompleksa s: palasom, kulom s kapelom, dvije baterijske kule, dvorištem, podgrađem s peterokutnim bastionom i palasom zvanim “Ajtićeva kuća”. Danas ova slikovita ruševina burg-dvorac nad Samoborom, sudjeluje u ljepoti grada Samobora svojom pozicijom nad glavnim trgom i krovovima gradskih kuća kao memento prošlosti.

www.tzzz.hr
Stari grad Žumberak
Mjesto: Samobor
Ključne riječi stari grad, koruški vojvode, sichelberg
Regija Kontinentalna Hrvatska
Subregija Žumberak
Najbliži grad Zagreb
Vrsta Utvrda

Stari grad Žumberak – Kekići, Žumberak

Smješten na uzvisini (501m) iznad dvaju pritoka Kupčine, pristup je moguć i planinarskim putem Žumberkom. Žumberački se grad u povijesnim dokumentima, pod ime-nom “Sichelberg” spominje u popisu papinskih desetina iz 1296. g. Žumberački je grad od 13. st. u posjedu koruških vojvoda. Nekoliko puta mijenja vlasnike, sve do turskih vremena i naseljavanja uskoka u 16. st., kada se napušta i gradi Novi žumberački grad. Tlocrt “Sichelberga” dosta je pravilan, tj. blizak je tlocrtu romaničkih kaštela. Novi grad Žumberački podignut je za obranu od turskih napada, a uz to je bio i sjedište uskočkih kapetana. U 18. st. stradao je od požara i od tada su od njega ostale samo ruševine danas uglavnom prekrivene zemljom. Kompleks je smješten izvan naselja Žumberak u dolini između dva brda. Osobitost čini cjelina s Crkvom Sv. Nikole (sadašnja izgrađena 1654. g.), zajedno sa župnim dvorom i baroknim “pilom srama” iz 17. st
Uskočki muzej

Žumberački Uskočki muzej u Stojdragi. U autohtonom prostoru smješten je bogat fundus predmeta koji svjedoče o baštini i povijesti žumberačkih Uskoka, njihovom identitetu od doseljenja na žumberačko područje prije skoro 500 godina do danas.
tel: 01 3387 600
slika http://www.sutla-zumberak.hr
Izdvajamo
Dvjestotinjak otoka, otočića i hridi koliko ih je u murterskom arhipelagu teško bi moglo proći bez signalizacije. A među svjetionicima daleko najljepši je svjetionik na otočiću Prišnjaku. ...
TORTUREUM je muzej torture koji posjetiteljima nudi pogled na jedinstvenu zbirku naprava za mučenje i egzekuciju od antičkih vremena do danas. S više od 70 instrumenata i sprava, na kojih je i sama...
Križevačka djevojačka straža Sloboda, vjernost domovini i hrvatskim vladarima kroz stoljeća uvijek je Križevčanima i Križevčankama bila važna  pa je tako u srpnju 1848. godine bana Josipa J...
Priča o Zmajevom Oku  Na poluotoku Gradina, kraj Rogoznice, tridesetak km jugoistočno od Šibenika, nalazi se prirodni fenomen - morsko jezero. Pomislit ćete kako nešto može biti i more i jezero is...
Dva oka - Dva mala jezera kružnog oblika koja su smještena iznad izvorišta rijeke Vrljike...slika www.modrojezero.org
Što biste rekli kada bismo vam rekli da u Rijeci postoji masonska loža? Prenosimo članak sa www.jutarnji.hrRIJEKA - Kada smo nedavno u Jutarnjem listu objavili priču o loži biskupa Maksimilijana ...
    Grob Kralja Artura: Mitski junak pokopan u Dalmaciji? Priča o Kralju Arturu je mit, no povjesničari, pogotovo britanski, već godinama traže povijesne osobe koje bi mogle biti uporište za ra...
Na velebitskim prijevojima, uzvisinama i čistinama, uz planinske putove, smještena su MIRILA, pogrebna spomen znamenja izrađena u kamenu. Nastajala su u doba kada se živjelo i umiralo u velebitski...
Kotle - nalaze se s desne strane "Aleje glagoljaša" kojom se penjete na Hum. Rečina, rječica koja ide kroz mjesto, u mjestu radi i manji slap uz kojeg se nalazi vodenica. Mjesto je skroz napušteno...
©WEBDESIGN by www.firmus-grupa.hr