Park prirode Kopački rit
Kopački je rit poplavno područje rijeke Dunav, smješten na sjeveroistoku Hrvatske u kutu što ga čine Drava i Dunav.
To je jedna od najvećih fluvijalno-močvarnih nizina u Europi.
Park prirode Kopački rit obuhvaća područje od 23.230 ha, od čega Posebni zoološki rezervat obuhvaća 7.700 ha. Zaštićen od 1967. godine, Sabor Republike Hrvatske 1999. godine potvrdio zaštitu Zakonom o Parku prirode Kopački rit, kada su proširene granice zaštićenog područja.
Ramsarsko područje - od 1993. uvršten na listu vlažnih područja od međunarodnog značaja zaštićenih Konvencijom o vlažnim područjima od međunarodnog značaja, osobito kao staništa ptica močvarica.
IBA područje - od 1989. uvršten na listu Ornitološki značajnih područja - IBA (Important Bird Area).
Nominacija: od 1999. nominiran na UNESCO-vu listu područja Svjetske prirodne baštine, postupak je još u tijeku.
Specifični morfološki i hidrološki uvjeti omogućuju razvoj brojnog i raznolikog biljnog svijeta, koje onda pruža povoljne životne uvjete razvoju još brojnijeg životinjskog svijeta.
Autohtona flora i vegetacija Kopačkog rita sa više od 400 dosada registriranih biljnih vrsta pruža povoljne životne uvjete raznovrsnim predstavnicimaživotinjskog svijeta, od kojih valja istaknuti preko 400 vrsta bezkralježnjaka, 44 vrste riba, 11 vrsta vodozemaca, 10 vrsta gmazova, 291 vrsta ptica i 55 vrsta sisavaca.
Zbog specifičnog mikroreljefa vegetacija Kopačkog rita vrlo je raznolika. S jedne strane tu su različiti tipovi šuma, a s druge vodena i močvarna vegetacija.
Kopački je rit vrijedno prirodno močvarno područje, te predstavlja izuzetan primjer nastanka i evolucije močvarnih ekosustava i poplavnih područja. Istodobno nam pruža mogućnosti uživanja u jedinstvenoj prirodi i, danas u Europi, rijetkih ekosustava.
Kopački je rit poplavno područje rijeke Dunav, smješten na sjeveroistoku Hrvatske u kutu što ga čine Drava i Dunav. To je jedna od najvećih fluvijalno-močvarnih nizina u Europi.


Ramsarsko područje - od 1993. uvršten na listu vlažnih područja od međunarodnog značaja zaštićenih Konvencijom o vlažnim područjima od međunarodnog značaja, osobito kao staništa ptica močvarica.

IBA područje - od 1989. uvršten na listu Ornitološki značajnih područja - IBA (Important Bird Area).
Nominacija: od 1999. nominiran na UNESCO-vu listu područja Svjetske prirodne baštine, postupak je još u tijeku.
Specifični morfološki i hidrološki uvjeti omogućuju razvoj brojnog i raznolikog biljnog svijeta, koje onda pruža povoljne životne uvjete razvoju još brojnijeg životinjskog svijeta.
Autohtona flora i vegetacija Kopačkog rita sa više od 400 dosada registriranih biljnih vrsta pruža povoljne životne uvjete raznovrsnim predstavnicimaživotinjskog svijeta, od kojih valja istaknuti preko 400 vrsta bezkralježnjaka, 44 vrste riba, 11 vrsta vodozemaca, 10 vrsta gmazova, 291 vrsta ptica i 55 vrsta sisavaca.
Zbog specifičnog mikroreljefa vegetacija Kopačkog rita vrlo je raznolika. S jedne strane tu su različiti tipovi šuma, a s druge vodena i močvarna vegetacija.
Kopački je rit vrijedno prirodno močvarno područje, te predstavlja izuzetan primjer nastanka i evolucije močvarnih ekosustava i poplavnih područja. Istodobno nam pruža mogućnosti uživanja u jedinstvenoj prirodi i, danas u Europi, rijetkih ekosustava.
Posjet Baranji, za mnoge još nepoznatoj destinaciji, započinje ulaskom u Općinu Bilje, koja se smjestila na samo 5 km od grada Osijeka, uz lijevu obalu rijeke Drave, sa naseljima: Bilje, Kopačevo, Vardarac, Lug, Podunavlje, Kozjak, Tikveš, Zlatna Greda.
Jedinstveni i pomalo neobični nazivi mjesta govore upravo o zanimljivoj i specifičnoj povijesti svakog pojedinog mjesta, te o multietničkom utjecaju svih naroda koji su živjeli na ovom području, čiji se običaji i vrijednosti čuvaju i njeguju već stoljećima.
Ovdje se može uživati u blagodatima prirode, probuditi se uz miris svježeg divljeg cvijeća i vlagu rose, cvrkut ptica, obići vinske podrume i kušati vrhunska vina, probati čuvene specijalitete koji su pripremljeni po receptima naših starih (fiš-paprikaš, riblji perkelt, šaran u rašljama), razgledati životinjski svijet jednog od najpoznatijih europskih parkova prirode – parka prirode Kopački rit, šetati starim stoljetnim hrastovim šumama, sudjelovati u tradicijskim načinima lova i ribolova, sudjelovati u berbama grožđa, ili pak nekoj od brojnih folklornih manifestacija.
Posjet Baranji, za mnoge još nepoznatoj destinaciji, započinje ulaskom u Općinu Bilje, koja se smjestila na samo 5 km od grada Osijeka, uz lijevu obalu rijeke Drave, sa naseljima: Bilje, Kopačevo, Vardarac, Lug, Podunavlje, Kozjak, Tikveš, Zlatna Greda.

Jedinstveni i pomalo neobični nazivi mjesta govore upravo o zanimljivoj i specifičnoj povijesti svakog pojedinog mjesta, te o multietničkom utjecaju svih naroda koji su živjeli na ovom području, čiji se običaji i vrijednosti čuvaju i njeguju već stoljećima.
Ovdje se može uživati u blagodatima prirode, probuditi se uz miris svježeg divljeg cvijeća i vlagu rose, cvrkut ptica, obići vinske podrume i kušati vrhunska vina, probati čuvene specijalitete koji su pripremljeni po receptima naših starih (fiš-paprikaš, riblji perkelt, šaran u rašljama), razgledati životinjski svijet jednog od najpoznatijih europskih parkova prirode – parka prirode Kopački rit, šetati starim stoljetnim hrastovim šumama, sudjelovati u tradicijskim načinima lova i ribolova, sudjelovati u berbama grožđa, ili pak nekoj od brojnih folklornih manifestacija.
Dan dvorca Eugena Savojskog...
Mjesto: Bilje
Ključne riječi dvorac, bilje, dan, program, zabava
Subregija Baranja
Najbliži grad Osijek
Vrsta Događaj

Dan dvorca Eugena Savojskog...

Svibanj

Tradicionalno koncem svibnja samo na jedan dan dvorac u Bilju ambijentalno se vraća u vrijeme svog nastanka.

U živopisnoj kostimiranoj “predstavi” posjetitelji mogu uživati u viteškim igrama (mačevanje, streličarstvo) i plesovima, a cilj događanja je prezentirati dio bogate povijesti Bilja.

Ugođaj u lovačkom dvorcu slavnog austrijskog princa Eugena Savoyskog uveličavaju kočije s konjima ili fijakeri kojima se gosti mogu provozati uživajući u parku oko dvorca koji je zaštićeni spomenik parkovne arhitekture.

Višesatni program je turističko-edukativnog i zabavnog karaktera uz bogatu gastro ponudu.

Organizator događanja udruga je “Čuvari tradicije princa Eugena Savojskog” DZMH Bilje – osnovana 2006. godine u svrhu njegovanja kulturne baštine, poznavanja umjetnosti, književnosti i promicanja pučke prosvjete i stvaralaštva.
Park prirode Kopački rit
Mjesto: Bilje
Ključne riječi eko sustav, močvarna nizina, vegetacija
Regija Slavonija i Baranja
Subregija Baranja
Najbliži grad Osijek
Vrsta Park prirode

Kopački je rit poplavno područje rijeke Dunav, smješten na sjeveroistoku Hrvatske u kutu što ga čine Drava i Dunav.
To je jedna od najvećih fluvijalno-močvarnih nizina u Europi.
Park prirode Kopački rit obuhvaća područje od 23.230 ha, od čega Posebni zoološki rezervat obuhvaća 7.700 ha. Zaštićen od 1967. godine, Sabor Republike Hrvatske 1999. godine potvrdio zaštitu Zakonom o Parku prirode Kopački rit, kada su proširene granice zaštićenog područja.
Ramsarsko područje - od 1993. uvršten na listu vlažnih područja od međunarodnog značaja zaštićenih Konvencijom o vlažnim područjima od međunarodnog značaja, osobito kao staništa ptica močvarica.
IBA područje - od 1989. uvršten na listu Ornitološki značajnih područja - IBA (Important Bird Area).
Nominacija: od 1999. nominiran na UNESCO-vu listu područja Svjetske prirodne baštine, postupak je još u tijeku.
Specifični morfološki i hidrološki uvjeti omogućuju razvoj brojnog i raznolikog biljnog svijeta, koje onda pruža povoljne životne uvjete razvoju još brojnijeg životinjskog svijeta.
Autohtona flora i vegetacija Kopačkog rita sa više od 400 dosada registriranih biljnih vrsta pruža povoljne životne uvjete raznovrsnim predstavnicimaživotinjskog svijeta, od kojih valja istaknuti preko 400 vrsta bezkralježnjaka, 44 vrste riba, 11 vrsta vodozemaca, 10 vrsta gmazova, 291 vrsta ptica i 55 vrsta sisavaca.
Zbog specifičnog mikroreljefa vegetacija Kopačkog rita vrlo je raznolika. S jedne strane tu su različiti tipovi šuma, a s druge vodena i močvarna vegetacija.
Kopački je rit vrijedno prirodno močvarno područje, te predstavlja izuzetan primjer nastanka i evolucije močvarnih ekosustava i poplavnih područja. Istodobno nam pruža mogućnosti uživanja u jedinstvenoj prirodi i, danas u Europi, rijetkih ekosustava.
Kopački je rit poplavno područje rijeke Dunav, smješten na sjeveroistoku Hrvatske u kutu što ga čine Drava i Dunav. To je jedna od najvećih fluvijalno-močvarnih nizina u Europi.


Ramsarsko područje - od 1993. uvršten na listu vlažnih područja od međunarodnog značaja zaštićenih Konvencijom o vlažnim područjima od međunarodnog značaja, osobito kao staništa ptica močvarica.

IBA područje - od 1989. uvršten na listu Ornitološki značajnih područja - IBA (Important Bird Area).
Nominacija: od 1999. nominiran na UNESCO-vu listu područja Svjetske prirodne baštine, postupak je još u tijeku.
Specifični morfološki i hidrološki uvjeti omogućuju razvoj brojnog i raznolikog biljnog svijeta, koje onda pruža povoljne životne uvjete razvoju još brojnijeg životinjskog svijeta.
Autohtona flora i vegetacija Kopačkog rita sa više od 400 dosada registriranih biljnih vrsta pruža povoljne životne uvjete raznovrsnim predstavnicimaživotinjskog svijeta, od kojih valja istaknuti preko 400 vrsta bezkralježnjaka, 44 vrste riba, 11 vrsta vodozemaca, 10 vrsta gmazova, 291 vrsta ptica i 55 vrsta sisavaca.
Zbog specifičnog mikroreljefa vegetacija Kopačkog rita vrlo je raznolika. S jedne strane tu su različiti tipovi šuma, a s druge vodena i močvarna vegetacija.
Kopački je rit vrijedno prirodno močvarno područje, te predstavlja izuzetan primjer nastanka i evolucije močvarnih ekosustava i poplavnih područja. Istodobno nam pruža mogućnosti uživanja u jedinstvenoj prirodi i, danas u Europi, rijetkih ekosustava.
Dvorac Eugena Savojskog Bilje
Mjesto: Bilje
Ključne riječi dvorac, Savojski, perivoj
Regija Slavonija i Baranja
Subregija Baranja
Najbliži grad Osijek
Vrsta Povijesna zgrada, spomenik kulture

Među biljskom baštinom ističe se dvorac kojeg je sagradio princ Eugen Savojski od 1707. – 1712. godine. Pretpostavlja se da je autor dvorca austrijski arhitekt Johann Lucas von Hildebrandt. Ispod dvorca nalazili su se prostrani podrumi za smještaj oko 400.000 litara vina, koje se dovozilo iz ostalih vlastelinskih podruma. U samom dvorcu sagrađena je kapela u kojoj je prvo dijete kršteno 1721. godine. Kapela je imala ulogu župne kapele sve do 1775. godine kada je izgrađena župna crkva Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije. Župa u Bilju osnovana je 1758. godine. Osim katoličke crkve, koju je izgradila 1775. godine Dvorska komora, u Bilju se nalazi i kalvinska crkva izgrađena početkom 19. stoljeća.
Dvorac u Tikvešu
Mjesto: Bilje
Ključne riječi dvorac, historicizam, Habsburg
Regija Slavonija i Baranja
Subregija Baranja
Najbliži grad Osijek
Vrsta Povijesna zgrada, spomenik kulture

Izgrađen je u duhu romantičarskog historicizma u drugoj polovici 19. stoljeća. Oko dvorca je perivoj i šetnica povezana sa lovačkom vilom ladanjske arhitekture.
Prepoznavši tikveške hrastove šume kao lovno područje bogato krupnom divljači, Habsburgovci su dali sagraditi dvorac za potrebe carskog lovišta. Dvorac Habsburg (poznat i kao “Titov dvorac”) i reprezentativno lovište Tikveš i do danas su zadržali patinu prošlog vremena.
Kroz svoju bogatu prošlost dvorac u Tikvešu bio je lovačko središte u kojem su boravili pripadnici plemićke loze Teschenske loze obitelji Habsburg, kasnije članovi dinastije Karađorđević i mnoge druge. O tome svjedoče mnogobrojne fotografije Isabele von Habsburg, supruge Fridricha Habsburškog koji je do 1918. ovdje imao imanje.
Nakon II. svjetskog rata, dvorac je bio jedna od predsjedničkih rezidencija Josipa Broza Tita, a u njemu su odsjedali mnogi svjetski političari koji su dolazili u lov. Danas taj kompleks služi novoj namjeni kao Europski centar za okoliš.
Kompleks dvorca Tikveš (Tikveški dvorac, Titov dvorac), kompleks je građevina i uslužnih objekata s manjim, takozvanim lovačkim i glavnim dvorcem na području Parka prirode Kopački rit u Baranji, u općini Bilje, sjeveroistočno od naselja Bilje, na kraju županijske ceste Ž4055.

Izgrađen je u duhu romantičarskog historicizma u drugoj polovici 19. stoljeća. Oko dvorca je perivoj i šetnica povezana sa lovačkom vilom ladanjske arhitekture.
Prepoznavši tikveške hrastove šume kao lovno područje bogato krupnom divljači, Habsburgovci su dali sagraditi dvorac za potrebe carskog lovišta. Dvorac Habsburg (poznat i kao “Titov dvorac”) i reprezentativno lovište Tikveš i do danas su zadržali patinu prošlog vremena.
Kroz svoju bogatu prošlost dvorac u Tikvešu bio je lovačko središte u kojem su boravili pripadnici plemićke loze Teschenske loze obitelji Habsburg, kasnije članovi dinastije Karađorđević i mnoge druge. O tome svjedoče mnogobrojne fotografije Isabele von Habsburg, supruge Fridricha Habsburškog koji je do 1918. ovdje imao imanje. 
Nakon II. svjetskog rata, dvorac je bio jedna od predsjedničkih rezidencija Josipa Broza Tita, a u njemu su odsjedali mnogi svjetski političari koji su dolazili u lov. Danas taj kompleks služi novoj namjeni kao Europski centar za okoliš.
Biljsko jezero
Mjesto: Bilje
Ključne riječi jezero, štuka, šaran, som, ribolov
Subregija Baranja
Najbliži grad Osijek
Vrsta Priroda

U ljetnim mjesecima jezero je pravi raj za obiteljska okupljanja, posebno za one koji uživaju u plivanju, kampiranju i udičarenju.

Ukupna vodena površina ovog starog dravskog toka iznosi 56 hektara a podijeljena je na dva jezera mostom i ustavom.

Gledajući iz pravca juga (Osijeka) s lijeve strane ceste jezero je zaraslo u trsku i ostalu vodenu vegetaciju u njemu dominira štuka osim štuke tu se udomaćio i divlji dunavski šaran, patuljasti somići, raub, babuška i deverika, crvenperka, žutooka (bodorka), jez, te amur. S desne strane jezero je znatno manje zaraslo u vodeno bilje i odmah kod ustave, u dubini vrebaju veliki somovi. To je posebno zanimljivo športskim ribičima – natjecateljima koji ovdje obilno love ribu na svojim natjecanjima te je po ribolovnom natjecateljskom športu ova voda nadaleko poznata.

Ovim vodama gospodari Zajednica športskih ribolovnih društava Baranje.

Jedinstvena stepolika livada
Mjesto: Bilje
Ključne riječi livada, spomenik prirode, fitocentoza
Subregija Baranja
Najbliži grad Osijek
Vrsta Spomenik prirode

Jedinstvena stepolika livada - Biljsko groblje

Tko je imao priliku i barem jednom u životu posjetiti Biljsko groblje, pogotovo početkom svibnja kada cvjetaju sunovrati, mogao je shvatiti zašto je ono toliko jedinstveno.

Bijeli cvjetni tepih prošaran je žutim točkama od tučaka i prašnika te zelenom podlogom uskih listova narcisa. Radi se o neobičnoj livadnoj fitocenozi koja zauzima otprilike pola hektra površine.

Fitocenološkom analizom utvrđeno je da se radi o jedinoj preostaloj stepolikoj livadi u Hrvatskoj. Zabilježeno je oko 140 biljnih vrsta, od kojih su neke rijetke i ugrožene, primjerice crnkasta sasa, išarana perunika, mađarski divokozjak.

Zbog iznimne vrijednosti 2000. godine travnjačka površina na biljskom groblju proglašena spomenikom prirode.
Kopačevska mljevena paprika
Mjesto: Bilje
Ključne riječi etno, eko
Regija Slavonija i Baranja
Subregija Baranja
Najbliži grad Osijek
Vrsta Gastronomija

Nekada je cijelo Kopačevo živjelo od ribe, sa 200 ribara. Kao sjećanje na te dane početkom rujna Kopačani organiziraju Ribarske dane, kada se svim posjetiteljima (kojih nekada zna biti i do 2000) serviraju riblji specijaliteti te jela od divljači zaliveno dobrim baranjskim vinima. Na području Općine Bilje nalazi se i svjetski poznati prirodni močvarni rezervat Kopački rit, koji je evidentiran kao ornitološko i ramsarsko značajno područje upisan u listu međunarodno značajnih močvara.
Danas se Kopačani najviše bave povrtlarstvom o čemu svjedoče brojni plastenici vidljivi izdaleka. Ipak nadaleko je poznata kopačevska mljevena paprika, neizostavan dodatak za fiš paprikaš i ostala jela ovoga baranjskog podneblja.
Nekada je cijelo Kopačevo živjelo od ribe, sa 200 ribara. Kao sjećanje na te dane početkom rujna Kopačani organiziraju Ribarske dane, kada se svim posjetiteljima (kojih nekada zna biti i do 2000) serviraju riblji specijaliteti te jela od divljači zaliveno dobrim baranjskim vinima. Na području Općine Bilje nalazi se i svjetski poznati prirodni močvarni rezervat Kopački rit, koji je evidentiran kao ornitološko i ramsarsko značajno područje upisan u listu međunarodno značajnih močvara.
Danas se Kopačani najviše bave povrtlarstvom o čemu svjedoče brojni plastenici vidljivi izdaleka. Ipak nadaleko je poznata kopačevska mljevena paprika, neizostavan dodatak za fiš paprikaš i ostala jela ovoga baranjskog podneblja.
Reformirana kršćanska crkva Lug
Mjesto: Bilje
Ključne riječi kalvinizam, reformacija
Regija Slavonija i Baranja
Subregija Baranja
Najbliži grad Osijek
Vrsta Sakralni spomenik

Tijekom 2009. godine obilježen je završetak obnove interijera zgrade reformirane kršćanske crkve u Lugu, izgrađene 1475. godine. Polovinom 16. stoljeća Mihajlo Starin, poznati baranjski reformator, gotovo sve katolike preveo je na kalvinizam, a postoje spisi u kojima se tvrdi da je više od sedam godina držao propovijedi pod turskom vlašću. Povijesni park, uređen pokraj mjesne crkve, obiluje podacima o prošlosti sela, a najveći dio posvećen je osobama iz vjerskog života, mještanima koji su značajni u reformatorskom pokretu izvan granica sadašnje Hrvatske. Prostor ispred crkve krasi spomenik mještanima poginulima u 2. svjetskom ratu sa natpisom “Ősök jussán”- Tragom nasljedstva naših Predaka.
Eko centar Zlatna Greda
Mjesto: Bilje
Ključne riječi eko centar
Regija Slavonija i Baranja
Subregija Baranja
Najbliži grad Osijek
Vrsta Priroda

Zlatna Greda d.o.o. prva je eko turistička agencija u Hrvatskoj utemeljena 2006. godine. Za temeljni cilj ima zaštitu i promociju prirodnih i tradicijskih vrijednosti kroz edukaciju i posjete prema načelima eko turizma.
Zlatna Greda d.o.o. je u vlasništvu Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek. Vodiči imaju dugogodišnje iskustvo u radu s ljudima i vođenju grupa. Entuzijazam i široki spektar vještina u poznavanju prirode, ljudi i običaja učinit će posjet uzbudljivim, zabavnim, edukativnim i punim novih iskustava.
Zlatna Greda d.o.o. prva je eko turistička agencija u Hrvatskoj utemeljena 2006. godine. Za temeljni cilj ima zaštitu i promociju prirodnih i tradicijskih vrijednosti kroz edukaciju i posjete prema načelima eko turizma.
Zlatna Greda d.o.o. je u vlasništvu Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek. Vodiči imaju dugogodišnje iskustvo u radu s ljudima i vođenju grupa. Entuzijazam i široki spektar vještina u poznavanju prirode, ljudi i običaja učinit će posjet uzbudljivim, zabavnim, edukativnim i punim novih iskustava.
Aktivnosti
Mjesto: Bilje
Ključne riječi aktivnosti, sport, rekreacija
Regija Slavonija i Baranja
Subregija Baranja
Najbliži grad Osijek
Vrsta Rekreacija

Branje gljiva - Za sve one koji uživaju u šetnjama po šumskim puteljcima, u šumama u Bilju osim šetnje mogu brati i gljive. Sigurni smo da će se za svakoga pronači po koji lijepi primjerak gljive kojima obiluju šume ovoga kraja.
Jahanje - Na rukavcu Stare Drave u Bilju, svega 5 km kilometara udaljenosti od grada Osijeka, okruženom šumom, Starom Dravom i drugim obiljima ljepote djeluje Konjički klub "Capistro" s 20-tak konja i aktivnih članova kluba,
Veslanje na Biljskom jezeru -  Ulaskom u Općinu Bilje svakom posjetitelju veliku pozornost plijeni Biljsko jezero okruženo šumom i bogatstvom netaknute prirode. U ljetnim mjesecima jezero je pravi raj za obiteljska okupljanja, posebno za one koji uživaju u plivanju, kampiranju i udičarenju. Šetnjom obalama jezera otkriti ćete nevjerojatne kreacije čovijeka i prirode. Sportovima i druženjima na jezeru upravlja Veslački klub " Biljsko jezero", te posjetiteljima nudi veslanje jezerom, plovidbe kanuima i kajacima. Najbolji način da upoznate čari netaknute prirode je da zaplovite Biljskim jezerom.
Vožnja konjskom zapregom - U ne tako davnoj prošlosti, u Baranji je svako domaćinstvo posjedovalo konja, upravljanje sa konjskom zapregom bilo je nešto o čemu nije bilo potrebe raspravljati jer se to znanje prenosilo sa koljena na koljkeno. Danas je vožnja konjskom zapregom ostala kao dio kulturne baštine, te svakom posjetitelju dobre volje nudi odlazak u ne tako davnu prošlost. Sjednite u kola i provozajte se s nama starim seoskim putevima do najusamljenijih baranjskih sela, razgledajte imanja, upoznajte lokalne običaje, zavirite u baranjska dvorišta, razgledajte dvorce, osjetite miris prošlosti, te postanite svjedoci događaja naše bogate povijesti.
A u zimskim mjesecima, kada snježni prekrivač pokrije Baranju, uživajte u vožnji zaprežnim saonicama.
Biciklizam - Biciklistička staza od Osijeka do Bilja, međunarodne biciklističke rute "Panonski put mira" i "Dunavska ruta", te ljepota krajolika oduševiti će ljubitelje biciklizma koji posijete našu Općinu Bilje. Biciklizam je već odavno u aktivnoj turističkoj ponudi turistima koji posjete Baranju, a mnogi zaljubljenici u vožnju biciklom dolaze i uživaju u ljepotama baranjskog krajolika. Ponuda se usmjerava k razvoju cikloturizma, što znači da većina iznajmljivača u našoj općini ima prilagođen smještaj s bike&bed ponudom (smještaj i popravak bicikala, prostor za sušenje odjeće i putne opreme, dostupne informacije o vremenu, lokacijama te biciklističkim stazama te mogućnost iznajmljivanja bicikala).
Ukoliko izaberete smjer kretanja i on vas uputi u Baranju zasigurno će vas iznenaditi iznimne ljepote bogatih šuma, pašnjaka, brojnih dvoraca i ljetnikovaca, etno sela, bogata gastronomska ponuda, te uređene ostavštine naših starih, što daje posebnu draž ovom kraju.
Povratak na vrh stranice
Pecanje
Lokacija: Biljsko jezero, Podunavlje, Tikveš, Zlatna greda
Telefon: 098 / 9666 181
Kontakt osoba: Pero Čalušić
Jedna od brojnih mogućnosti za aktivni odmor u ovom području specifičan je povratak prirodi kroz ribolov. Naročito dobri uvjeti za taj oblik sportske rekreacije postoje na Biljskom jezeru – Stara Drava, u mjestu Tikveš, Zlatnoj Gredi, u Podunavlju koji omogućuju ribićima vrhunske doživljaje i užitke.
Nositelj gospodarenja na vodama ovog područija su ŠRD ¨Karas¨ i JUPP ¨Kopački rit¨, koji skrbe za sve vode područija Općine Bilje. Vode su bogate šaranom, smuđem, somom, štukom, babuškom, deverikom, pa su ribolovci, zaljubljenici u prirodu i vodu i izvan naše Županije česti gosti na ribičkim druženjima, kuhanju i pečenju ribe, natjecanjima i ostalim ribičkim aktivnostima.
  • Branje gljiva - Za sve one koji uživaju u šetnjama po šumskim puteljcima, u šumama u Bilju osim šetnje mogu brati i gljive. Sigurni smo da će se za svakoga pronači po koji lijepi primjerak gljive kojima obiluju šume ovoga kraja.
  • Jahanje - Na rukavcu Stare Drave u Bilju, svega 5 km kilometara udaljenosti od grada Osijeka, okruženom šumom, Starom Dravom i drugim obiljima ljepote djeluje Konjički klub "Capistro" s 20-tak konja i aktivnih članova kluba,
  • Veslanje na Biljskom jezeru -  Ulaskom u Općinu Bilje svakom posjetitelju veliku pozornost plijeni Biljsko jezero okruženo šumom i bogatstvom netaknute prirode. U ljetnim mjesecima jezero je pravi raj za obiteljska okupljanja, posebno za one koji uživaju u plivanju, kampiranju i udičarenju. Šetnjom obalama jezera otkriti ćete nevjerojatne kreacije čovijeka i prirode. Sportovima i druženjima na jezeru upravlja Veslački klub " Biljsko jezero", te posjetiteljima nudi veslanje jezerom, plovidbe kanuima i kajacima. Najbolji način da upoznate čari netaknute prirode je da zaplovite Biljskim jezerom.
  • Vožnja konjskom zapregom - U ne tako davnoj prošlosti, u Baranji je svako domaćinstvo posjedovalo konja, upravljanje sa konjskom zapregom bilo je nešto o čemu nije bilo potrebe raspravljati jer se to znanje prenosilo sa koljena na koljkeno. Danas je vožnja konjskom zapregom ostala kao dio kulturne baštine, te svakom posjetitelju dobre volje nudi odlazak u ne tako davnu prošlost. Sjednite u kola i provozajte se s nama starim seoskim putevima do najusamljenijih baranjskih sela, razgledajte imanja, upoznajte lokalne običaje, zavirite u baranjska dvorišta, razgledajte dvorce, osjetite miris prošlosti, te postanite svjedoci događaja naše bogate povijesti.
A u zimskim mjesecima, kada snježni prekrivač pokrije Baranju, uživajte u vožnji zaprežnim saonicama.
  • Biciklizam - Biciklistička staza od Osijeka do Bilja, međunarodne biciklističke rute "Panonski put mira" i "Dunavska ruta", te ljepota krajolika oduševiti će ljubitelje biciklizma koji posijete našu Općinu Bilje. Biciklizam je već odavno u aktivnoj turističkoj ponudi turistima koji posjete Baranju, a mnogi zaljubljenici u vožnju biciklom dolaze i uživaju u ljepotama baranjskog krajolika. Ponuda se usmjerava k razvoju cikloturizma, što znači da većina iznajmljivača u našoj općini ima prilagođen smještaj s bike&bed ponudom (smještaj i popravak bicikala, prostor za sušenje odjeće i putne opreme, dostupne informacije o vremenu, lokacijama te biciklističkim stazama te mogućnost iznajmljivanja bicikala).
  • Pecanje -  Jedna od brojnih mogućnosti za aktivni odmor u ovom području specifičan je povratak prirodi kroz ribolov. Naročito dobri uvjeti za taj oblik sportske rekreacije postoje na Biljskom jezeru – Stara Drava, u mjestu Tikveš, Zlatnoj Gredi, u Podunavlju koji omogućuju ribićima vrhunske doživljaje i užitke.
Nositelj gospodarenja na vodama ovog područija su ŠRD ¨Karas¨ i JUPP ¨Kopački rit¨, koji skrbe za sve vode područija Općine Bilje. Vode su bogate šaranom, smuđem, somom, štukom, babuškom, deverikom, pa su ribolovci, zaljubljenici u prirodu i vodu i izvan naše Županije česti gosti na ribičkim druženjima, kuhanju i pečenju ribe, natjecanjima i ostalim ribičkim aktivnostima.
Izdvajamo
Križevačka djevojačka straža Sloboda, vjernost domovini i hrvatskim vladarima kroz stoljeća uvijek je Križevčanima i Križevčankama bila važna  pa je tako u srpnju 1848. godine bana Josipa J...
TORTUREUM je muzej torture koji posjetiteljima nudi pogled na jedinstvenu zbirku naprava za mučenje i egzekuciju od antičkih vremena do danas. S više od 70 instrumenata i sprava, na kojih je i sama...
Pećinski park Grabovača nalazi se u Ličko-senjskoj županiji u Općini Perušić. Od mjesta Perušića udaljen je 2,5 km. Jedini je pećinski park u Hrvatskoj. Na Grabovači, uzvišenju-brdu 770 me...
Dvjestotinjak otoka, otočića i hridi koliko ih je u murterskom arhipelagu teško bi moglo proći bez signalizacije. A među svjetionicima daleko najljepši je svjetionik na otočiću Prišnjaku. ...
Što biste rekli kada bismo vam rekli da u Rijeci postoji masonska loža? Prenosimo članak sa www.jutarnji.hrRIJEKA - Kada smo nedavno u Jutarnjem listu objavili priču o loži biskupa Maksimilijana ...
Na velebitskim prijevojima, uzvisinama i čistinama, uz planinske putove, smještena su MIRILA, pogrebna spomen znamenja izrađena u kamenu. Nastajala su u doba kada se živjelo i umiralo u velebitski...
    Grob Kralja Artura: Mitski junak pokopan u Dalmaciji? Priča o Kralju Arturu je mit, no povjesničari, pogotovo britanski, već godinama traže povijesne osobe koje bi mogle biti uporište za ra...
Nezaboravno mjesto zaboravljivih događaja “Jeste li se ikada probudili toliko mamurni, da su vam prijatelji morali osvježiti pamćenje glede prethodne večeri? Jeste li ikada željeli da ponovno m...
Mreža Nikola Tesla “Nikola Tesla Network” internacionalna je kulturno-turistička ruta koja prati život i stvaralaštvo Nikole Tesle, jednog od najvećih hrvatskih, europskih i svjetskih znanstv...
©WEBDESIGN by www.firmus-grupa.hr