Cerovlje je središnje naselje prostrane općine koja se proteže brežuljkastim krajolikom sjeveroistočno od Pazina, a u svom sastavu ima brojne zaseoke i nekoliko većih ruralnih naselja: Draguć, Grimaldu, Gologoricu, Paz, Borut, Pazinske Novake...
Neprohodne gudure na istoku, ojačane pažljivo raspoređenim obrambenim utvrdama (Gradina, Paz, Šabec, kasnije Belaj, Posrt) u srednjem su vijeku činile neosvojivu granicu kojom je istarski markgrof  štitio područje svoje vlasti, zajedno sa Boljunom, Lupoglavom, Ročem, Črnim i Belim gradom na sjeveru, te Letajem, Barbanom, Rakljem i Sutivancem na jugu. Sporo dopiranje svih mijena moderne civilizacije u zabačena sela, koja sve do nedavno nisu imala ni kvalitetne prometnice utjecalo je na depopulaciju i potpuno napuštanje nekih naselja, ali i na očuvanje brojnih etnoloških posebnosti i načina života, koji je u drugim krajevima Istre već odavno postao prošlost. Ako tražite pravu ruralnu Istru – tu ste.
Cerovlje je općinsko središte nastalo na važnom prometnom pravcu ceste koja je povezivala Istru i Rijeku, a još je veći značaj dobilo 1876. izgradnjom željezničke pruge Divača – Pula. Naselje je na mjestu današnjeg postojalo već u 13. stoljeću, kada ovim krajem vladaju akvilejski patrijarsi. Međutim, prvi se put izrijekom, kao Cerovlje, spominje 1325. u Istarskom razvodu, a u Urbaru pazinske grofovije iz 1498. nalazimo ga kao Czerolach.
Cerovlje je središnje naselje prostrane općine koja se proteže brežuljkastim krajolikom sjeveroistočno od Pazina, a u svom sastavu ima brojne zaseoke i nekoliko većih ruralnih naselja: Draguć, Grimaldu, Gologoricu, Paz, Borut, Pazinske Novake... 
Neprohodne gudure na istoku, ojačane pažljivo raspoređenim obrambenim utvrdama (Gradina, Paz, Šabec, kasnije Belaj, Posrt) u srednjem su vijeku činile neosvojivu granicu kojom je istarski markgrof  štitio područje svoje vlasti, zajedno sa Boljunom, Lupoglavom, Ročem, Črnim i Belim gradom na sjeveru, te Letajem, Barbanom, Rakljem i Sutivancem na jugu. Sporo dopiranje svih mijena moderne civilizacije u zabačena sela, koja sve do nedavno nisu imala ni kvalitetne prometnice utjecalo je na depopulaciju i potpuno napuštanje nekih naselja, ali i na očuvanje brojnih etnoloških posebnosti i načina života, koji je u drugim krajevima Istre već odavno postao prošlost. Ako tražite pravu ruralnu Istru – tu ste.
Cerovlje je općinsko središte nastalo na važnom prometnom pravcu ceste koja je povezivala Istru i Rijeku, a još je veći značaj dobilo 1876. izgradnjom željezničke pruge Divača – Pula. Naselje je na mjestu današnjeg postojalo već u 13. stoljeću, kada ovim krajem vladaju akvilejski patrijarsi. Međutim, prvi se put izrijekom, kao Cerovlje, spominje 1325. u Istarskom razvodu, a u Urbaru pazinske grofovije iz 1498. nalazimo ga kao Czerolach.
slika: http://www.cerovlje.hr/hr/turizam/galerije
Dvorac Belaj
Mjesto: Belaj - Cerovlje
Vrsta Povijesna zgrada, spomenik kulture, dvorac

Prvi spomen Belaja datira iz XI. stoljeća kada se spominje kao Bellai. Sljedećih četiristotinjak godina slijedi mračno doba gdje nema podataka o posjedu. Godine 1575.
plemićka obitelj Barbo podiže dvorac nakon što su napustili obližnji srednjovjekovni dvorac Possert (Shabez) koji datira iz XIV. stoljeća. Dvorac Belaj je tada bio najveća utvrda uz one u Pazu (Pasberg) i Kožljaku (Waxenstein). Dolaskom obitelji Auersperg, na Belaju započinje vinogradarska priča te je cijeli kraj zaživio. Auersperg prepoznaje blagodati tla i klime te
započinje s kultivacijom vinove loze te maslina.
Na Belaju je od 1668. do 1848. bilo smješteno administrativno i sudsko upravno sjedište
novoosnovanog političko-sudskog okruga čime je prošireno upravno područje Belaja, a
prostiralo se od Boljuna do Plomina te od Kastva do Kršana. Od tog su vremena u
samom dvorcu funkcioneri uredovali upravo u prostorima dvorca.
Dvorac se sastoji od središnje stambene palače s četiri krila. U prizemlju dvorca smještena je kapelica sv. Henrika II u kojoj se nalazi barokni mramorni oltar s oslikanom oltarnicom. U kapelici se nalaze nadgrobni spomenici obitelji Barbo te plemićkih obitelji iz Kršana, Kožljaka i Paza, koji su 1783. godine premješteni iz crkve sv. Marije Snježne kod jezera Čepić.
Dvorac Belaj registrirana je povijesna baština Republike Hrvatske.
Istočna gospodarska zgrada imala je prvenstvenu ulogu žitnice. U objektu su skupljani svi prinosi žita s posjeda samog vlasnika, ali i prinosi prikupljeni kroz feudalne namete
koje su stanovnici posjeda bili dužni davati vlasnicima posjeda. U podrumu se nalazi dobro očuvana stara austrijska bačva obložena staklenim pločicama, sa zapreminom od
28 700 litara. Zapadna gospodarska zgrada svojom vanjštinom u osnovi odgovara oblikovanju onog istočnog, no organizacijom i nekadašnjom funkcijom pokazuje značajne razlike. Zgrada je imala funkciju karantene za stoku koja je dolazila u Istru te se u njoj nalazio stan upravitelja posjeda. Danas je u prostorima desne gospodarske zgrade smješteno srce gospodarske djelatnosti dvorca, odnosno prerada i proizvodnja vina te restoran, degustacijska sala i trgovina.
Danas je Dvorac Belaj vinska utvrda Istre te u restoranu uz dva brenda vina, Dvorac Belaj i Podrum Belaj, nudi i autohtona istarska jela, a namirnice koje koristi dolaze isključivo od malih lokalnih proizvođača.
Prvi spomen Belaja datira iz XI. stoljeća kada se spominje kao Bellai. Sljedećih četiristotinjak godina slijedi mračno doba gdje nema podataka o posjedu. Godine 1575.plemićka obitelj Barbo podiže dvorac nakon što su napustili obližnji srednjovjekovni dvorac Possert (Shabez) koji datira iz XIV. stoljeća. Dvorac Belaj je tada bio najveća utvrda uz one u Pazu (Pasberg) i Kožljaku (Waxenstein). Dolaskom obitelji Auersperg, na Belaju započinje vinogradarska priča te je cijeli kraj zaživio. Auersperg prepoznaje blagodati tla i klime tezapočinje s kultivacijom vinove loze te maslina.Na Belaju je od 1668. do 1848. bilo smješteno administrativno i sudsko upravno sjedištenovoosnovanog političko-sudskog okruga čime je prošireno upravno područje Belaja, aprostiralo se od Boljuna do Plomina te od Kastva do Kršana. Od tog su vremena usamom dvorcu funkcioneri uredovali upravo u prostorima dvorca. Dvorac se sastoji od središnje stambene palače s četiri krila. U prizemlju dvorca smještena je kapelica sv. Henrika II u kojoj se nalazi barokni mramorni oltar s oslikanom oltarnicom. U kapelici se nalaze nadgrobni spomenici obitelji Barbo te plemićkih obitelji iz Kršana, Kožljaka i Paza, koji su 1783. godine premješteni iz crkve sv. Marije Snježne kod jezera Čepić.Dvorac Belaj registrirana je povijesna baština Republike Hrvatske.Istočna gospodarska zgrada imala je prvenstvenu ulogu žitnice. U objektu su skupljani svi prinosi žita s posjeda samog vlasnika, ali i prinosi prikupljeni kroz feudalne nametekoje su stanovnici posjeda bili dužni davati vlasnicima posjeda. U podrumu se nalazi dobro očuvana stara austrijska bačva obložena staklenim pločicama, sa zapreminom od28 700 litara. Zapadna gospodarska zgrada svojom vanjštinom u osnovi odgovara oblikovanju onog istočnog, no organizacijom i nekadašnjom funkcijom pokazuje značajne razlike. Zgrada je imala funkciju karantene za stoku koja je dolazila u Istru te se u njoj nalazio stan upravitelja posjeda. Danas je u prostorima desne gospodarske zgrade smješteno srce gospodarske djelatnosti dvorca, odnosno prerada i proizvodnja vina te restoran, degustacijska sala i trgovina.
Danas je Dvorac Belaj vinska utvrda Istre te u restoranu uz dva brenda vina, Dvorac Belaj i Podrum Belaj, nudi i autohtona istarska jela, a namirnice koje koristi dolaze isključivo od malih lokalnih proizvođača.
Kontakt:
T: +385(0)52 524 315
M: +385(0)91 1200 277
Paz
Vrsta Povijesna cjelina

Paz se poput nekog orlovskog gnijezda, s dobrim pogledom na okolicu, smjestio na visokom brijegu iznad Boljunskog polja. Ovdje je izgrađen kaštel iz strateških, obrambenih razloga, kao i mnogi ostali u unutrašnjosti Istre. Prvi se put spominje u 12. st. kao Pas, Pass, kasnije Pasperc i Pasberg, u vlasništvu akvilejskih patrijarha kao dio boljunske gospoštije. Od 1374. u sastavu je Pazinske grofovije, a kao vazali zemaljskih gospodara Habsburgovaca kocem 15. stoljeća u Pazu se pojavljuje rod Walderstein (Walterstayn, Walterstein). Početkom 16. stoljeća kaštel preuzima obitelj Barbo koja je kasnijih stoljeća obilježila ovaj kraj.posrt Juraj Barbo izgradio je 1529. u blizini Paza kulu Posrt, Mesaldo Barbo obnovio je 1570. kaštel u Pazu, a nakon uništenja kule Posrt u Uskočkom ratu (1615. - 1618.)
Borut
Vrsta Povijesna cjelina

Borut je danas zajedničko ime za više manjih zaselaka sjeverno od Cerovlja. Zahvaljujući nataloženoj prirodnoj glini uz Borutski potok, tu se već stoljećima njeguje opekarska proizvodnja, kao i u čitavoj dolini Pazinčice. Glina se nekad kopala i oblikovala ručno, a pekla se u poljskim pećima koje se u narodu nazivaju "frnaže". Od 1904. poduzetnik Jakov Ludvig Munz tu tradiciju industrijalizira, a slijedi ga i lokalni poduzetnik Mezzar koji 1911. gradi Ciglanu u Cerovlju, te se borutska i cerovljanska cigla, zbog blizine željezničke pruge i izvozila.
Danas je proizvodnja zbog nedostatka sirovine okrenuta drugim proizvodima, a stanovništvo se sve više okreće i turizmu. Osim smještajnih objekata i agroturističkih domaćinstava od nedavno su na raspolaganju i dvije kružne pješačke staze: Staza svetog Kocijana (4- 13 km) vodi nas na istoimeno brdo južno od Boruta i u Paz, dok nas Staza svetog Silvestra (5 - 15 km) vodi u istraživanje gradine Stari Draguć i u sam Draguć, koji se nalazi 6 kilometara zapadno. Obje su staze označene zeleno - žutim planinarskim markacijama i započinju na borutskoj željezničkoj postaji.
Borut je danas zajedničko ime za više manjih zaselaka sjeverno od Cerovlja. Zahvaljujući nataloženoj prirodnoj glini uz Borutski potok, tu se već stoljećima njeguje opekarska proizvodnja, kao i u čitavoj dolini Pazinčice. Glina se nekad kopala i oblikovala ručno, a pekla se u poljskim pećima koje se u narodu nazivaju "frnaže". Od 1904. poduzetnik Jakov Ludvig Munz tu tradiciju industrijalizira, a slijedi ga i lokalni poduzetnik Mezzar koji 1911. gradi Ciglanu u Cerovlju, te se borutska i cerovljanska cigla, zbog blizine željezničke pruge i izvozila.
Danas je proizvodnja zbog nedostatka sirovine okrenuta drugim proizvodima, a stanovništvo se sve više okreće i turizmu. Osim smještajnih objekata i agroturističkih domaćinstava od nedavno su na raspolaganju i dvije kružne pješačke staze: Staza svetog Kocijana (4- 13 km) vodi nas na istoimeno brdo južno od Boruta i u Paz, dok nas Staza svetog Silvestra (5 - 15 km) vodi u istraživanje gradine Stari Draguć i u sam Draguć, koji se nalazi 6 kilometara zapadno. Obje su staze označene zeleno - žutim planinarskim markacijama i započinju na borutskoj željezničkoj postaji.
slika i tekst: http://www.central-istria.com/hr/odredista-destinations/cerovlje
Draguć
Vrsta Povijesna cjelina

Draguć - istarski Hollywood

Draguć je najpoznatiji gradić u općini Cerovlje, udaljen 8 kilometara od Cerovlja, na cesti prema Buzetu. Zbog svoje slikovitosti i očuvanosti arhitekture često "glumi" u domaćim i stranim filmovima i serijama, pa mu se tepa "istarski Hollywood". Poznat je i po vrijednim freskama u crkvi sv. Elizeja i u crkvi Sv. Roka, zbirci sakralnih umjetnina u crkvi Blažene Djevice Marije sv. Krunice, po oltarnoj pali slikara Veneria Trevisana u župnoj crkvi sv. Križa, po bogatoj glagoljaškoj baštini (brevijari, matične knjige, notarski protokoli) koja se danas čuva u domaćim i stranim muzejima i arhivima.
Draguć je najpoznatiji gradić u općini Cerovlje, udaljen 8 kilometara od Cerovlja, na cesti prema Buzetu. Zbog svoje slikovitosti i očuvanosti arhitekture često "glumi" u domaćim i stranim filmovima i serijama, pa mu se tepa "istarski Hollywood". Poznat je i po vrijednim freskama u crkvi sv. Elizeja i u crkvi Sv. Roka, zbirci sakralnih umjetnina u crkvi Blažene Djevice Marije sv. Krunice, po oltarnoj pali slikara Veneria Trevisana u župnoj crkvi sv. Križa, po bogatoj glagoljaškoj baštini (brevijari, matične knjige, notarski protokoli) koja se danas čuva u domaćim i stranim muzejima i arhivima.
slika i tekst http://www.central-istria.com/hr/draguc

Izdvajamo
Križevačka djevojačka straža Sloboda, vjernost domovini i hrvatskim vladarima kroz stoljeća uvijek je Križevčanima i Križevčankama bila važna  pa je tako u srpnju 1848. godine bana Josipa J...
TORTUREUM je muzej torture koji posjetiteljima nudi pogled na jedinstvenu zbirku naprava za mučenje i egzekuciju od antičkih vremena do danas. S više od 70 instrumenata i sprava, na kojih je i sama...
Pećinski park Grabovača nalazi se u Ličko-senjskoj županiji u Općini Perušić. Od mjesta Perušića udaljen je 2,5 km. Jedini je pećinski park u Hrvatskoj. Na Grabovači, uzvišenju-brdu 770 me...
Dvjestotinjak otoka, otočića i hridi koliko ih je u murterskom arhipelagu teško bi moglo proći bez signalizacije. A među svjetionicima daleko najljepši je svjetionik na otočiću Prišnjaku. ...
Što biste rekli kada bismo vam rekli da u Rijeci postoji masonska loža? Prenosimo članak sa www.jutarnji.hrRIJEKA - Kada smo nedavno u Jutarnjem listu objavili priču o loži biskupa Maksimilijana ...
Na velebitskim prijevojima, uzvisinama i čistinama, uz planinske putove, smještena su MIRILA, pogrebna spomen znamenja izrađena u kamenu. Nastajala su u doba kada se živjelo i umiralo u velebitski...
    Grob Kralja Artura: Mitski junak pokopan u Dalmaciji? Priča o Kralju Arturu je mit, no povjesničari, pogotovo britanski, već godinama traže povijesne osobe koje bi mogle biti uporište za ra...
Nezaboravno mjesto zaboravljivih događaja “Jeste li se ikada probudili toliko mamurni, da su vam prijatelji morali osvježiti pamćenje glede prethodne večeri? Jeste li ikada željeli da ponovno m...
Mreža Nikola Tesla “Nikola Tesla Network” internacionalna je kulturno-turistička ruta koja prati život i stvaralaštvo Nikole Tesle, jednog od najvećih hrvatskih, europskih i svjetskih znanstv...
©WEBDESIGN by www.firmus-grupa.hr