Knin je nastao i razvio se kao utvrđenje na vrhu brda Spas, koje dominira nad okolnim prostorom Kninskog polja i šire, Knin je od svog nastanka imao izuzetan strateški značaj kontrole okolnog prostora i prometnih pravaca koji su od ranije prošlosti prolazili ovim područjem.

Takav geostrateški položaj ovog prostora uvjetovao je da Knin u ranom srednjem vijeku postane sijelo župana, hrvatskih vojvoda, kraljeva i banova, a jedno vrijeme i sjedište hrvatkog biskupa (od oko 1040. – 1185.).U pisanim izvorima ime Knin prvi put se javlja sredinom 10. stoljeća u ispravi kralja Krešimira I, i to kao Tignino castro, a kasnije se javljaju i drugi slavni nazivi kao Teneno, Teninum, Tnin, Tnenum i slično. U 10. i 11. stoljeću stari grad Knin je bio jedna od povremenih prijestolnica hrvatskih vladara.

U drugoj polovici 11. stoljeća hrvatski kralj Dmitar Zvonimir učinio ga je stalnom prijestolnicom Hrvatske države te se i naziva Zvonimirovim gradom.Tako kninski kastrum – utvrda postaje upravno, administrativno i vojno središte hrvatske države, što je vrlo rano uvjetovalo izgradnju civilnog naselja Podgrađa s crkvenim objektima. Godine 1040. osniva se Kninska biskupija, a biskup nosi naslov Hrvatski biskup sa sjedištem u Polju, u crkvi Sv. Marije tik uz Kninsku tvrđavu. Njegova jurisdikcija sezala je sve do rijeke Drave.

Kako Zvonimir nije imao svog direktnog nasljednika, poslije njegove smrti izbili su u državi politički nemiri. Hrvatsko plemstvo izabralo je za svog kralja Petra (1093.-1097.), a on za svoju prijestolnicu grad Knin. Jelena, žena Zvonimirova, ponudila je pak prijestolje Hrvatske države svom bratu, ugarskom kralju Ladislavu. Kao posljedica došlo je 1097. g. do bitke između vojski kralja Petra i ugarskog kralja Kolomana na Gvozdu (Petrova gora). U tom sukobu Hrvatska vojska je bila poražena, a kralj Petar je poginuo kao posljednji nezavisni hrvatski kralj.

Hrvatska se 1102. g. povezala sa Ugarskom personalnom unijom, a Hrvatski velikaši Šubići, Bribirci (Pavao i Mladen), zatim Nelipići , kao i bosanski vladari (1380.-1393.) koristeći dinastijske borbe u Ugarskoj državi, pretvaraju Knin u svoje bansko sjedište.

Knin su 29. svibnja 1522. g. osvojili Turci i učinili ga 1580. g. sijelom Krškog sandžakata. Prije dolaska Turaka u Knin, kninsko pučanstvo napušta grad i odlazi na sjever i na područje dalmatinskih gradova i otoka. Venecija koja je težila da zaokruži svoje granice do Dinare, osvaja Knin 11. rujna 1688. g. U Knin se tada vraćaju Hrvati iz Primorja zajedno sa franjevcima koji su 1708. g. izgradili samostan, a zatim i crkvu Sv. Ante (1775. g.).

Padom Mletačke Republike 1797. g. Knin dolazi pod upravu Austrije (1797.-1805.), zatim Napoleona (1805-1813.), a onda pod drugu upravu Austrije (1813.-1918.).

Početkom II svjetskog rata općina Knin bila je podijeljena između NDH i Kraljevine ltalije. Knin kao stari Hrvatski povijesni grad, ušao je u sastav NDH.

Godine 1990. stvorena je demokratska i nezavisna Republika Hrvatska koja je vojnom i redarstvenom akcijom "Oluja" oslobodila ovo područje 5. kolovoza 1995.

http://www.tz-knin.hr

Kninska tvrđava
Mjesto: Knin
Ključne riječi utvrda, Zvonimir
Regija Dalmatinska Zagora
Vrsta Utvrda

Tvrđava se počela graditi u 9. stoljeću, za vrijeme nastajanja starohrvatske države. Pojedini hrvatski kraljevi su u Kninu imali povremenu prijestolnicu dok je kralj Dmitar Zvonimir imao stalnu. Tvrđava se dijeli na 5 dijelova koji su svi međusobno povezani i to: Donji grad, Srednji grad, Gornji grad ili Kaštel Knin, Kaštel lab ili Bandijera, te Južni grad ili postaja Belveder. Tvrđava se nalazi na 345 metara nadmorske visine i na visini od 100 metara iznad grada Knina, duga je 470 metara, a na najvišem dijelu široka 110 metara. Obrambeni zidovi, koji je opasuju sa svih strana u dužini od gotovo 2 kilometra, mjestimično su visoki i do 20 metara. Kninska tvrđava spada među najveće Hrvatske fortifikacijske spomenike i druga je po veličini vojna fortifikacija u Europi, izuzetno razvedena i sačuvana u svim svojim dijelovima. Ona je živući spomenik kulture, s muzejom, izložbenim prostorima i restoranom te, svakako predstavlja glavni brend kulturnoga turizma s ovu stranu Krke.

Biskupija
Mjesto: Knin
Ključne riječi starohrvatsko, nalazište, arheologija
Regija Dalmatinska Zagora
Vrsta Arheološko nalazište

Na putu od Knina prema Splitu, otprilike na trećem kilometru, nalazi se turistički putokaz za Biskupiju. U ranom srednjem vijeku to je bio središnji prostor nastanka hrvatske države, a danas je mjesto izučavanja hrvatske nacionalne arheologije, jer je to jedno od najznačajnijih starohrvatskih arheoloških nalazišta u zemlji. Biskupija se nalazi 7 kilometara jugoistočno od Knina, a nekada se nazivala Pet Crkava na Kosovu. Taj se naziv prvi put susreće u dokumentima o navodnoj pogibiji kralja Dmitra Zvonimira u kojima stoji da je on poginuo u Petih crikvah u Kosovi (1089. godine). Toponim je nastao najvjerojatnije u 10. stoljeću, a današnji naziv potječe iz srednjeg vijeka, i to iz dokumenata kninskog biskupa. Stari je naziv potvrđen arheološkim nalazima starohrvatskih crkava na lokalitetima Crkvina, Stupovi, Bukorovića podvornica, Lopuška glavica te Sveta trojica.
Jezera kninskog područja
Mjesto: Knin
Regija Dalmatinska Zagora
Najbliži grad Knin
Vrsta Priroda

Jezera kninskog područja

http://www.kulturni-turizam.com/hrv/sadrzaj/priroda/2930/opsirnije/
Slap Krčić
Mjesto: Knin
Regija Dalmatinska Zagora
Vrsta Priroda

Slap Krčić je 22 metara visok vodopad na sjeveru kninskog polja kojim se rijeka Krčić obrušava u Krku. Nazivaju ga još i "Veliki buk" i "Topoljski buk". Slap Krčić je nakon miniranja, pregrađivanja, izrade komore u njegovoj sedrenoj brani i "pokušaja" da se izradi hidroelektrana, sveden je na povremeni slap iznad samog izvora rijeke Krke. Nalazi se neposredno uz grad Knin, a napaja se vodama s Dinare. Uz Krčić prolazi makadamska cesta koja povezuje Knin s Kijevom. Izgrađena je prije nešto više od 200 g.

Slap Krčić ima i svoju legendu. Nekada je na brdu lijevo od slapa postojala utvrda koja je sluzila za obranu mosta. Legenda kaže da će ljudi ponovo izgraditi most kada Krčić više nikada ne presuši i kada
ljudi prestanu međusobno ratovati.

Topoljska gradina iznad slapa Krčića, udaljena samo 2 kilometra od grada Knina, prirodno je gradinsko utvrđenje, smješteno neposredno uz karavanski put, dio stare Napoleonove ceste prema Slapu Krčić (na ovome je izuzetnu lokalitetu postavljen križ posvećen svim hrvatskim braniteljima, pa je meka i brojnih hodočasnika). Arheološki nalazi (primjerice, sjekira iz bakrenoga doba) svjedoče da je tu zabilježen život i tri i pol tisuće godina prije Krista. Do nje je moguće doći terenskim automobilom, ali i za 20 minuta lagana hoda. 

Manastir Krka
Mjesto: Knin
Ključne riječi Mihovil, arhanđeo, bogoslovija, riznica
Regija Dalmatinska Zagora
Vrsta Sakralni spomenik

Drevni manastir Krka je manastir Srpske pravoslavne crkve, koji se nalazi u dolini rijeke Krke, tri i pol kilometra istočno od naselja Kistanja, u širokoj dragi. Uz manastire Krupu i Dragović, Krka je najveći i najpoznatiji pravoslavni manastir u Hrvatskoj.

Samostanska crkva posvećena je arhanđelu Mihovilu i sagrađena je na starijem rimokatoličkom samostanu. Zvonik je sagrađen u romaničkom stilu.

Samostansko zdanje sastoji se od crkve, zvonika, blagovaonice sa sobama, kapele svetog Save, i novopodignute zgrade bogoslovije. Posvećenje temelja za zgradu bogoslovije izvršeno je na dan svetog arhanđela Mihovila 1985.. godine. U temelju nove zgrade uzidan je po kamen iz Pećke Patrijaršije, samostana Krke, Krupe, Dragovića (sve bivših katoličkih samostana) kao i dalmatinskih gradova: Šibenika, Benkovca i Zadra.

Uz svoju nesumnjivu duhovnu vrijednost, manastir raspolaže izuzetno bogatom riznicom i knjižnicom. U riznici se nalaze vrijedne ikone, crkveni predmeti (panagije, kandila, križevi, epitrahilj svetog Save), a od knjiga iz knjižnice najvrjednije su Mokropoljsko evanđelje pisano na pergameni i Oktoih izdan u tiskari Božidara Vukovića na Cetinju.
Izdvajamo
Križevačka djevojačka straža Sloboda, vjernost domovini i hrvatskim vladarima kroz stoljeća uvijek je Križevčanima i Križevčankama bila važna  pa je tako u srpnju 1848. godine bana Josipa J...
TORTUREUM je muzej torture koji posjetiteljima nudi pogled na jedinstvenu zbirku naprava za mučenje i egzekuciju od antičkih vremena do danas. S više od 70 instrumenata i sprava, na kojih je i sama...
Pećinski park Grabovača nalazi se u Ličko-senjskoj županiji u Općini Perušić. Od mjesta Perušića udaljen je 2,5 km. Jedini je pećinski park u Hrvatskoj. Na Grabovači, uzvišenju-brdu 770 me...
Dvjestotinjak otoka, otočića i hridi koliko ih je u murterskom arhipelagu teško bi moglo proći bez signalizacije. A među svjetionicima daleko najljepši je svjetionik na otočiću Prišnjaku. ...
Što biste rekli kada bismo vam rekli da u Rijeci postoji masonska loža? Prenosimo članak sa www.jutarnji.hrRIJEKA - Kada smo nedavno u Jutarnjem listu objavili priču o loži biskupa Maksimilijana ...
Na velebitskim prijevojima, uzvisinama i čistinama, uz planinske putove, smještena su MIRILA, pogrebna spomen znamenja izrađena u kamenu. Nastajala su u doba kada se živjelo i umiralo u velebitski...
    Grob Kralja Artura: Mitski junak pokopan u Dalmaciji? Priča o Kralju Arturu je mit, no povjesničari, pogotovo britanski, već godinama traže povijesne osobe koje bi mogle biti uporište za ra...
Nezaboravno mjesto zaboravljivih događaja “Jeste li se ikada probudili toliko mamurni, da su vam prijatelji morali osvježiti pamćenje glede prethodne večeri? Jeste li ikada željeli da ponovno m...
Mreža Nikola Tesla “Nikola Tesla Network” internacionalna je kulturno-turistička ruta koja prati život i stvaralaštvo Nikole Tesle, jednog od najvećih hrvatskih, europskih i svjetskih znanstv...
©WEBDESIGN by www.firmus-grupa.hr