Makarska je od davnine središte Makarskog primorja upravno, političko, gospodarsko, kulturno i prosvjetno, a od sredine XX. st. i turističko.
Danas je to grad s više od 15 tisuća stanovnika kojemu pripadaju i slikovita naselja pod Biokovom, Veliko Brdo, Puharići, Kotišina i Makar od kojega je nastalo ime Makarska.
Grad Makarska razvio se oko prirodne luke koju štite slikoviti poluotok Sveti Petar i rt Osejava i najveća je i jedina takva luka između ušća Cetine i Neretve.
Siguran je zaklon i pribježište za lošeg vremena, nekad pomorcima, gusarima i trgovcima, a danas turističkim jahtama, jedriličarima i izletničkim brodovima. To je pridonijelo da je postala važna trgovačka luka, osobito za vrijeme turske i mletačke okupacije. Danas iz luke vozi trajekt više puta dnevno za Sumartin na Braču.
Za ljetnih večeri luka je puna jahti i turističkih izletničkih brodova, a Kačićev trg u središtu grada pun je mladosti koja uživa u zabavnim i kulturnim priredbama.

Povijest grada najbolje se može upoznati u Franjevačkom samostanu, koji je proslavio 500 godina postojanja. U svojim prostorima čuva pinakoteku, knjižnicu, jedinstveni Malakološki muzej i Institut Planina i more. Na Kačićevu trgu je crkva Sv. Marka , a s njezine su sjeverne strane u staroj školi galerija Gojak, gradska knjižnica, glazbena škola i Radio Makarska rivijera.
Na obali je Gradski muzej i crkva Sv. Filipa. U parku Sv. Petra nalazi se obnovljena crkva Sv. Petra a odatle se pruža i prekrasan pogled na grad, veličanstveno Biokovo i pučinu.

Prvi spomen antičkog naselja Inariona, kao stanice na obalnoj cesti Salona-Narona, donosi tabula Peutigeriana u prvoj polovici 4. stoljeća. U aktima salonitanskog sabora od 4. svibnja 533. godine navodi se Mucurum kao mjesto u kojem je utemeljena biskupija. U Ravenatovom itineraru iz 7. stoljeća naselje se spominje i kao Aronia id est Mucru. Tijekom srednjeg vijeka županija Mokro je u sastavu Neretvanske kneževine i postaje respektabilna pomorska sila. Mletački dužd Petar kandijan, došavši pod Mucules 18. rujna 887. godine poražen je u velikoj pomorskoj bitci. U narednim stoljećima, u borbama za vlast, smjenjivali su se bribirski knezovi, bosansko-hercegovački vladari, ugarsko-hrvatski kraljevi i Venecija. Pod današnjim imenom Makarska se prvi put spominje 1502. godine. U doba turske vladavine Makarska je bila središte nahije Primorje, uvrđena s tri kule. Makarska je pripojena Mletačkoj republici 1684. godine. Pod stogodišnjom vladavinom mletačkog lava nastajali su temelji budućeg grada. Narednih stotinjak godina, za vrijeme francuske i austrijske vladavine, grad doživljava svoj kulturni i gospodarski uspon.

Od prapovijesnih ilirskih tragova, rimskih ladanjskih vila rustica, srednjovjekovne gusarske moći županije Mokro u neretvanskoj kneževini, turskih zidina i venecijanskog baroknog gradića, preko autrougarskog mondenog ljetovališta, sve do danas, makarska priča neraskidiva je od njenog zadivljujućeg prirodnog okoliša. Povijesna priča grada ispričana je kroz glasoviti Franjevački samostan, aktedralnu crkvu sv. Marka, crkve sv. Filipa i Jakova, svetište Vepric, Kačićev trg, muzeje i galarije, preko kamneih uličica, trgova, plaža, kroz šumarke i planinske visove.

Malakološki muzej
Mjesto: Makarska
Ključne riječi morski puževi, školjkaši, malakološka kolekcija
Regija Južna Dalmacija
Subregija Makarska rivijera
Najbliži grad Split
Vrsta Muzej

Malakološki muzej franjevačkog samostana je utemeljen od  fra Jure Radića godine 1963. Atraktivnom postavom morskih puževa  i školjkaša Jadrana i čitavog svijeta danas je to turistički najpoznatija malakološka kolekcija Hrvatske. Uz bogatu malakološku kolekciju 
fra Jure Radića u muzeju se čuvaju vrijedan herbar bilja planine  Biokovo i manja paleontološka kolekcija. Malakološki muzej u   Makarskoj je muzej školjaka - ljuštura morskih mekušaca. Nastao je sistematskim i samoprijegornim radom   teologa prirodoznanstvenika dr. fra Jure Radića uz podršku i  suradnju brojnih ljudi, znanstvenika, muzejskih djelatnika,   kolekcionara, a posebno vjernog mu kolege fra Franje Careva, a pod najčešće spominjanim geslom "OD NARODA - NARODU - ZA NAROD". 
Muzej je otvoren za javnost 30.travnja 1963. godine u starom dijelu Franjevačkog samostana koji je pod zakonskom zaštitom kao spomenik kulture.  Od preko 3000 primjeraka izloženih školjaka, u ovom muzeju se mogu vidjeti ne samo školjke Jadranskog mora već i brojne vrste tropskih i suptropskih mora koje su i najprivlačnijih boja i oblika među svim školjkama.

Botanički vrt Kotišina
Mjesto: Kotišina, Makarska, Tučepi
Ključne riječi biljni svijet
Regija Južna Dalmacija
Subregija Makarska rivijera
Najbliži grad Split
Vrsta Priroda

Smješten je na primorskim obroncima planine Biokovo iznad sela Kotišina, na nadmorskoj visini od 350 do 500 metara i sastavni je dio Parka prirode Biokovo. Vrt je utemeljio dr. fra Jure Radić (1920-1990), franjevac i znanstvenik, sa svrhom znanstvenog istraživanja i motrenja, zaštite i očuvanja te popularizacije i upoznavanja biljnog svijeta planine Biokovo.

Biokovski botanički vrt nije botanički vrt u klasičnom smislu gdje se svaka biljka unosi  prema određenim pravilima, već je zamišljen kao  «ograđeni dio prirode» gdje će se zadržati   prirodni oblici vegetacije sa samorodnom florom.


Na relativno maloj površini od 16,5 ha nalaze se vrlo raznolika staništa kao što su kamenjare, točila, vrletne stijene, obradive površine te kanjon Proslap s istoimenim slapom koji je veći dio godine suh, a oživi za vrijeme jakih kiša. 
Na površini biokovskog botaničkog vrta Kotišina utvrđeno je oko 300 samoniklih biljnih svojti, od tipično mediteranskih do planinskih, a na nekim područjima sađene su egzote, poljoprivredno i ljekovito bilje. 
U proljeće i rano ljeto vrt je najraskošniji i obiluje cvjetnim šarenilom dok se u ostalo doba godine u njemu uvijek može pronaći pokoji skriveni cvjetić. Kroz vrt vodi nekoliko pješačkih staza, a na glavnom ulazu u stijeni su uklesane riječi. Zbog svojih prirodnih i kulturnih atrakcija selo Kotišina i njen Botanički vrt privlače turiste i posjetitelje ne samo za vrijeme ljetne sezone, već tokom cijele godine. 
Lokalna planinarska društva već su markirala okolne planinarske staze koje su dijelom pogodne i za bicikliste. Za Botanički vrt Kotišina brine se Park prirode Biokovo

Kaštel Kotišina
Ključne riječi fortifikacije
Regija Južna Dalmacija
Subregija Makarska rivijera
Najbliži grad Split
Vrsta Utvrda

U selu Kotišina, neposrednoj blizini ulaza u vrt, uz samu  liticu, nalaze se zidine velikog Kaštela - fortifikacijskog objekta iz 17. stoljeća koji impresionira svojim izgledom.   Na mjestu današnje crkvice sv. Ante u Kotišini, koja je   građena u razdoblju od 1901. do 1903. godine, bila je stara crkva za koju postoji podatak da je 1672. godine  obnovljena, ali od nje nije ništa očuvano osim jednog  natpisa koji je kao spomen-ploča uzidan na apsidi 
današnje crkve, a govori o posvećenju crkve koje je obavio 27. 4. 1681., u doba turske vladavine biskup Lišnjić.

U centru Kotišine se nalazi i spomen rodna kuća svećenika isusovca i pjesnika oca Petra Perice, rođenog 1881. godine. Otac Petar Perica s mnogim istaknutim hrvatskim domoljubima mučki je ubijen 1944. godine na Daksi, otočiću Dubrovačkog arhipelaga. Poznat je i kao autor omiljene hrvatske marijanske himne «Rajska djevo, kraljice Hrvata» i «Do nebesa nek' se ori». Kuća je obnovljena i uređena, a postoji mogućnost obilaska za sve zainteresirane i turističke grupe.

 

Svetište Vepric
Mjesto: Makarska
Ključne riječi svetište, hodočašće
Regija Južna Dalmacija
Subregija Makarska rivijera
Najbliži grad Split
Vrsta Vjersko odredište

Hrvatsko svetište Vepric je posvećeno Majci Božjoj Lurdskoj, a  osnovao ga je 1908. g. biskup dr. Juraj Carić koji je tu i pokopan.  Prirodna špilja i cijeli krajolik s brežuljcima, raslinjem i potokom  među njima živo podsjeća na Lurd gdje se Bernardici Soubirous  1858. g. ukazala Blažena Djevica Marija 18 puta. U ovom svetištu   podignuta je kapela sa sakristijom, oltar na trgu, ispovjedaonice,   postaje križnog puta, dom za duhovne vježbe, staze za procesije.   Zbog svoje prirodne ljepote i tišine, ovo je svetište veoma   posjećeno kroz cijelu godinu, a glavni su hodočasnički dani 11. 
veljače, 25. ožuljka, 15. kolovoza i 7. i 8. rujna.

Gradski muzej Makarska
Mjesto: Makarska
Ključne riječi arheološka zbirka, kulturno-povijesna zbirka, etnografska zbirka
Regija Južna Dalmacija
Subregija Makarska rivijera
Najbliži grad Split
Vrsta Muzej

Zbirke:

Arheološka zbirka, Etnografska zbirka, Kulturno-povijesna zbirka, Zbirka novije povijesti

  • Arheološka zbirka:

Fundus je razvrstan u nekoliko podzbirki: Keramika, Metal, Kamena plastika, Numizmatika, Razno i Replike. Najbrojnija je podzbirka Keramike, koja uz tek 
nekolicinu ulomaka prapovijesnih recipijenata, ima niz amfora, antičkog i kasnoantičkog posuđa, rimskih opeka s pečatima radionica, ulomaka srednjovjekovnih posuda koje pripadaju vremenskom rasponu od 7. do 14. stoljeća,dok je novi vijek zastupljen majolikom, različitim ulomcima zdjela, tanjura i vrčeva.

  • Kulturno-povijesna zbirka:

Zbirka ukupno inventira 142 predmeta, od kojih glavninu čine uporabni predmeti i namještaj iz 19. i početka 20. stoljeća. Zbirka likovnih djela od 17. – 19. st., iako malobrojna, vrlo je vrijedna zbog svog kulturno povijesnog značenja za ovaj grad.

Pored portreta, tu je i platno Oplakivanje Krista, rad nepoznatog mletačkog majstora iz 17. stoljeća, te grafika makarskog biskupa Nikole Bijankovića iz 18. stoljeća. Podzbirka heraldičke građe sastoji se od preslika, slikanih i gipsanih replika grbova makarskih plemićkih obitelji i crkvenih dostojanstvenika, te najstarijeg kamenog grba Makarskog primorja iz 1775. godine. Zbirku ključeva, koja se sastoji od 77 komada raznovrsnih ključeva, a pripadaju vremenskom rasponu od 17. – 19. stoljeća, donirala je Ruža Cvingl 1995. godine. Tijekom 1999. godine zbirka je donacijom obogaćena novim predmetima: šivaćim strojem marke Singer iz 1900. godine, te pomorskim baulom s početka stoljeća.

Zbirka se i dalje obogaćuje pojedinačnim otkupima i donacijama.

  • Etnografska zbirka:

Zbirka se sastoji od preko 200 predmeta, za osobnu i kućnu svakodnevnu uporabu, predmeta za poljodjelstvo, stočarstvo, ribarstvo, te pokućstva i tradicijskog rukotvorstva iz prve polovice 20. stoljeća korištenih na širem području Makarskog primorja.

Većina njih nabavljena je otkupom iz privatne zbirke Makarke Anke Puharić i donacijom Martina Lendića iz sela Rašćana. Najzanimljivi dio zbirke čine sačuvane sastavnice narodne nošnje ovog kraja te rekonstruirana tradicijska, muška i ženska svečana nošnja Makarskog primorja. Zbirka se tijekom posljednje godine obogatila nizom zanimljivih pojedinačnih donacija uporabnih predmeta s početka 20. stoljeća.

  • Zbirka novije povijesti:

Zbirka novije povijesti najstarija je i danas najbrojnija zbirka Gradskog muzeja, formiranjem koje se i osnovao ovaj Muzej. Sastoji se od sedam podzbirki: Oružje, Novac, Fotografije, Stare razglednice, Foto – kronika i zbirka Razno koja sadrži manje podzbirke poput zastava, znamenja, tehničkih predmeta i pečatnjaka.

Izdvajamo
Križevačka djevojačka straža Sloboda, vjernost domovini i hrvatskim vladarima kroz stoljeća uvijek je Križevčanima i Križevčankama bila važna  pa je tako u srpnju 1848. godine bana Josipa J...
TORTUREUM je muzej torture koji posjetiteljima nudi pogled na jedinstvenu zbirku naprava za mučenje i egzekuciju od antičkih vremena do danas. S više od 70 instrumenata i sprava, na kojih je i sama...
Pećinski park Grabovača nalazi se u Ličko-senjskoj županiji u Općini Perušić. Od mjesta Perušića udaljen je 2,5 km. Jedini je pećinski park u Hrvatskoj. Na Grabovači, uzvišenju-brdu 770 me...
Dvjestotinjak otoka, otočića i hridi koliko ih je u murterskom arhipelagu teško bi moglo proći bez signalizacije. A među svjetionicima daleko najljepši je svjetionik na otočiću Prišnjaku. ...
Što biste rekli kada bismo vam rekli da u Rijeci postoji masonska loža? Prenosimo članak sa www.jutarnji.hrRIJEKA - Kada smo nedavno u Jutarnjem listu objavili priču o loži biskupa Maksimilijana ...
Na velebitskim prijevojima, uzvisinama i čistinama, uz planinske putove, smještena su MIRILA, pogrebna spomen znamenja izrađena u kamenu. Nastajala su u doba kada se živjelo i umiralo u velebitski...
    Grob Kralja Artura: Mitski junak pokopan u Dalmaciji? Priča o Kralju Arturu je mit, no povjesničari, pogotovo britanski, već godinama traže povijesne osobe koje bi mogle biti uporište za ra...
Nezaboravno mjesto zaboravljivih događaja “Jeste li se ikada probudili toliko mamurni, da su vam prijatelji morali osvježiti pamćenje glede prethodne večeri? Jeste li ikada željeli da ponovno m...
Mreža Nikola Tesla “Nikola Tesla Network” internacionalna je kulturno-turistička ruta koja prati život i stvaralaštvo Nikole Tesle, jednog od najvećih hrvatskih, europskih i svjetskih znanstv...
©WEBDESIGN by www.firmus-grupa.hr