Arheološki muzej Split
Mjesto: SPlit
Regija Srednja Dalmacija
Vrsta Muzej

Arheološki muzej u Splitu, najstariji je muzej u Hrvatskoj, osnovan davne 1820. godine. Prvotna zgrada muzeja stajala je uz istočne zidine Dioklecijanove palače. Današnja zgrada muzeja građena je 1912.-1914. Od 1878. godine Muzej izdaje prvi arheološki časopis, koji pod nazivom Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku (tal. Bullettino di archeologia e storia dalmata), izlazi do danas.

Muzej čuva oko 150 000 arheoloških spomenika i artefakata od čega je jedan dio prezentiran putem stalnog postava. Muzej posjeduje vrijednu zbirku arheoloških predmeta iz prethistorije, iz doba grčke kolonizacije Jadrana, rimskog i starokršćansko razdoblja te ranog srednjeg vijeka.

Muzej provodi sustavna arheološka istraživanja na lokalitetima u Saloni i Issi, te posjeduje priručnu zbirku i lokalitet Salona kao i priručnu zbirku Issa u zgradi Gospine Batarije i istoimeni lokalitet u gradu Visu.

Od 1884. godine dugogodišnji ravnatelj muzeja bio je don Frane Bulić.
Etnografski muzej Split
Mjesto: SPlit
Ključne riječi zbirke, etnografija
Regija Srednja Dalmacija
Vrsta Muzej

Etnografski muzej Split, smješten je neposredno pored Peristila, središnjeg trga Palače, u zdanju koje već samo po sebi ima izuzetnu kulturnu te povijesno-graditeljsku važnost, te uz prezentaciju izrazito vrijednih etnografskih zbirki koje nam predočavaju nekadašnji život Splićana, otočana i težaka Zagore, tvori jedinstvenu kulturnu nadopunu prilikom turističkog obilaska grada Splita. Naime, ono po čemu je ovaj muzej jedinstven jest činjenica da se prostor muzeja nalazi na mjestu gdje su u 4. stoljeću bile carske odaje, odnosno spavaće sobe cara Dioklecijana, kao najintimniji dio Palače.
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA (MHAS) jedan je od najstraijih hrvatskih muzeja i jedini je muzej u Hrvatskoj osnovan s jedinstvenom zadaćom da istražuje, sakuplja, predstavlja i proučava ostatke materijalne i duhovne kulture Hrvata iz razdoblja srednjeg vijeka, od VII. do XV. stoljeća, poglavito iz vremena ranosrednjovjekovne hrvatske države od IX. do XII. stoljeća.
Mahom su to primjerci raznovrsnog nakita, oružja i predmeta svakodnevne upotrebe, te velik broj kamenih spomenika koji su nekada pripadali interijerima starohrvatskih crkvica. Svojom zbirkom ranosrednjovjekovne pleterne i figuralne plastike te množinom latinskih starohrvatskih epigrafskih spomenika, Muzej HAS danas spada medu najvece zbirke takve vrste u Europi.

Medu ostalim, najznacajniju i povijesno najvredniju kolekciju predstavljaju epigrafski spomenici od IX. do XII. stoljeca na kojima su uklesana imena hrvatskih vladara te svjetovnih i crkvenih dostojanstvenika, pa taj dio arheološke zbirke Muzeja HAS, kao najstariji hrvatski "arhiv" (arhiv u kamenu) ima iznimnu povijesnu dokumentarnu vrijednost. Osim muzeološke djelatnosti, Muzej HAS danas provodi i opsežna arheološka istraživanja starohrvatskih lokaliteta, poglavito na svojem maticnom, južnohrvatskom prostoru, u cetinsko-zrmanjskom medurjecju, a ima i bogatu izložbenu i izdavacku djelatnost


slika: http://www.oris.hr/hr/casopis/clanak/%5B3%5Dodmjereni-dijalog,48.html
Galerija umjetnina Split
Mjesto: Split
Ključne riječi gotika, renesansa, barok, ikone, Bukovac, Dešković, Job, Meštrović, Vidović
Regija Srednja Dalmacija
Vrsta Muzej

Galerija umjetnina osnovana je 1931. godine, a odnedavno je smještena u prostore Stare bolnice nedaleko od sjevernih zidina Dioklecijanove palače u Splitu.

Među stalnom postavom nalaze se slike i skulpture od 14. stoljeća do suvremenog doba. Osobito se ističu djela Andrije Alešija i Jurja Ćulinovića iz 15. st., Andrije Medulića iz 16. st., Mateja Pončuna i Federika Benkovića iz stoljeća te slike mletačkih majstora gotike, renesanse i baroka. Također, galerija izlaže i vrijedne ikone iz razdoblja 15.-19. stoljeće. Najbrojnija su djela značajnih hrvatskih umjetnika Bukovca, Deškovića, Joba, Medovića, Meštrovića i Vidovića.
Hrvatski pomorski muzej
Ključne riječi pomorstvo, povijest, baština
Regija Srednja Dalmacija
Vrsta Muzej

Hrvatski pomorski muzej u Splitu (HPMS) osnovan je 1997. godine; sljednik je Pomorskog muzeja utemeljenog 1925. godine. Nalazi se u tvrđavi Gripe, fortifikacijskom objektu izgrađenom u 17. stoljeću.

Muzej istražuje, prikuplja, čuva i prezentira materijalnu i nematerijalnu pomorsku baštinu hrvatske obale Jadrana, od prapovijesti do danas.
Muzej grada Splita
Mjesto: Split
Ključne riječi kultura, povijest, identitet
Regija Srednja Dalmacija
Vrsta Muzej

Muzej grada Splita je kulturna institucija koja se od početka druge polovice 20. stoljeća nalazi u prostoru gotičko-renesansne palače Papalić. Muzejska zbirka redstavlja kulturnu povijest Splita od srednjeg vijeka do 20. stoljeća kulturno-povijesnom i umjetničkom građom koja prikazuje grad u razdoblju autonomne komune (13. - 14. st.), mletačke uprave (15. i 16. st.), te politički, ekonomski, socijalni, kulturno-umjetnički i urbanistički razvoj Splita u kronološkom slijedu.
Palača obitelji Papalić, spomenik nulte kategorije, sagrađena u razdoblju gotike i renesanse, djelo je škole Jurja Dalmatinca. U tom se prostoru muzej otvorio javnosti 1952. godine djelomičnim stalnim postavom. Skučen u sustanarstvu, u spomeničkoj građevini u kojoj se odvijala povijest grada, Muzej djeluje do 1983. godine, kada započinje program generalne sanacije i proširenja. Obnovljen, Muzej se otvorio javnosti 22. listopada 1992. godine, prvi put s cjelovitim stalnim postavom cjelokupne povijesti grada.
Novi muzeološki program stalnoga postava, s otprilike 360 izložaka od ukupno 4600 predmeta, najsuvremenijim sredstvima predočuje model gradskog muzeja, te ima važnu funkciju u promociji kulturnog identiteta Splita. Muzejske zbirke profiliraju se od 1950. godine godišnjim otkupima i darovnicama. Muzej posjeduje i vrijedan arhiv, te značajan bibliotečni fond.
Prirodoslovni muzej
Mjesto: Split
Ključne riječi minerali, fosili, životinje, biljke, zbirke
Regija Srednja Dalmacija
Vrsta Muzej

U fundusu Prirodoslovnog muzeja čuva se više od 140000 primjeraka prirodnina (minerala, stijena, fosila životinja i biljaka, prepariranih biljaka i životinja) s područja Dalmacije, te drugih krajeva Hrvatske i susjednih zemalja, ali i drugih kontinenata

U Muzeju se čuvaju zbirke fosilnih ostataka: glavonožaca iz reda Ammonitida kao dokaz tragova života iz pramora Tethys, riba iz doba mezozoika (kreda), biljaka i životinja iz doba neogena, te izumrlih sisavaca iz doba pleistocena: mamuta, divljih svinja, konja, jelenova itd, koji su nastanjivali ova područja; zbirke minerala i stijena; te zbirke recentnih biljaka, vodozemaca, gmazova, morskih školjkaša, puževa i riba, ptica, kukaca i sisavaca.
Izdvajamo
Križevačka djevojačka straža Sloboda, vjernost domovini i hrvatskim vladarima kroz stoljeća uvijek je Križevčanima i Križevčankama bila važna  pa je tako u srpnju 1848. godine bana Josipa J...
TORTUREUM je muzej torture koji posjetiteljima nudi pogled na jedinstvenu zbirku naprava za mučenje i egzekuciju od antičkih vremena do danas. S više od 70 instrumenata i sprava, na kojih je i sama...
Pećinski park Grabovača nalazi se u Ličko-senjskoj županiji u Općini Perušić. Od mjesta Perušića udaljen je 2,5 km. Jedini je pećinski park u Hrvatskoj. Na Grabovači, uzvišenju-brdu 770 me...
Dvjestotinjak otoka, otočića i hridi koliko ih je u murterskom arhipelagu teško bi moglo proći bez signalizacije. A među svjetionicima daleko najljepši je svjetionik na otočiću Prišnjaku. ...
Što biste rekli kada bismo vam rekli da u Rijeci postoji masonska loža? Prenosimo članak sa www.jutarnji.hrRIJEKA - Kada smo nedavno u Jutarnjem listu objavili priču o loži biskupa Maksimilijana ...
Na velebitskim prijevojima, uzvisinama i čistinama, uz planinske putove, smještena su MIRILA, pogrebna spomen znamenja izrađena u kamenu. Nastajala su u doba kada se živjelo i umiralo u velebitski...
    Grob Kralja Artura: Mitski junak pokopan u Dalmaciji? Priča o Kralju Arturu je mit, no povjesničari, pogotovo britanski, već godinama traže povijesne osobe koje bi mogle biti uporište za ra...
Nezaboravno mjesto zaboravljivih događaja “Jeste li se ikada probudili toliko mamurni, da su vam prijatelji morali osvježiti pamćenje glede prethodne večeri? Jeste li ikada željeli da ponovno m...
Mreža Nikola Tesla “Nikola Tesla Network” internacionalna je kulturno-turistička ruta koja prati život i stvaralaštvo Nikole Tesle, jednog od najvećih hrvatskih, europskih i svjetskih znanstv...
©WEBDESIGN by www.firmus-grupa.hr