Muzej Turopolja
Već pedeset godina Muzej Turopolja nezaobilazna je točka svakome tko želi nešto više saznati o povijesti ovog kraja. Novouređena zgrada smještena u središtu Velike Gorice na istočnom dijelu gradskog parka i sama je dio burne povijesti ovog kraja jer je bila nekadašnja vijećnica Plemenite općine turopoljske. Smješten je u središtu Velike Gorice na istočnom dijelu glavnog parka.

Jednokatna kuća s arkadama u prizemlju sagrađena je 1765. godine i u njoj su se od 1848. godine održavala "spravišća"(skupštine) u velikoj dvorani na prvom katu. Prostorije uz dvoranu bile su "arkiv" (arhiv) gdje su se čuvale važne isprave Plemenite općine. U prizemlju su nekoć bili zatvori, a kasnije je prostor iznajmljivan. Muzej Turopolja je osnovan 1960. godine. U njemu se čuva arheološka, etnografska i kulturno-povijesna građa velikogoričkog područja. Fundus muzeja broji oko 3500 predmeta te preko 20000 fotografija i negativa. Svaki izloženi predmet u sebi krije svoju priču, kamenčić je u mozaiku prošlosti.
Plemenita opčina Turopoljska

Turopolje je kulturno-povijesna mikroregija u Središnjoj Hrvatskoj.
U srednjem vijeku pa sve do 18. st. prostor južno od rijeke Save do Kupe i Vukomeričkih gorica naziva se Zagrebačko polje (Campus Zagrabiensis). lako se u popisu crkava arhiđakona Ivana Goričkog spominje naziv ‘Campus Turouo’, naziv Turopolje upotrebljava se od 16. i prevladava od 18. st. U 13. st. izuzimanjem iz vojne službe zagrebačkom kastrumu, banskim i kraljevskim ispravama, na dijelu ovoga prostora formirana je zajednica plemića na temelju slobodnog posjeda. Običajno pravo i povlastice popisani su prvi put 1278. godine u Hrvatskom saboru, o čemu je ban Nikola izdao svečanu ispravu.

Ovaj statut Plemenite općine Turopolje potvrdio je kralj Ladislav IV 1279. god. Prema ovom statutu turopoljski župan mogao je postati samo onaj kojega će zajednički odobriti turopoljski plemići. Ovo se može smatrati prvim spomenom spravišća. Ovo izborno, odnosno glavno spravišće, održavalo se na dan Sv. Jurja, a od početka 17. st. na dan Sv. Lucije. Turopoljsko plemstvo izvodilo je svoje podrijetlo iz isprave hercega Bele (kasniji kralj Bela IV) iz 1225. god. sačuvane u potvrđenom prijepisu 1466. god. (Matija Korvin). Isprava govori o podizanju braće Buduna, Ivana i Levča i rođaka u plemiće. Ovu povelju i privilegije stečene tijekom 13. st. turopoljsko je plemstvo nastojalo obraniti, te je tražilo potvrde od kraljeva, a također ih je koristilo u obrani svoga plemićkog prava i posjeda. Sredinom 15. st. Turopolje se u ispravama počinje nazivati općinom.

Grb se sastoji od modrog štita na kome je ovalna kula grada Lukavca, koju čuvaju dva vojnika u crvenoj odjeći. Iz dva gornja prozora vire dva topa. Na kuli je ruka s isukanom sabljom. Sa strana su joj polumjesec i tri šesterokrake zvijezde. Na štitu je okrunjena kaciga na kojoj stoji okrunjeni orao, koji u pandžama drži zastave Hrvatske i Slavonije.

http://turopolje.hr/

Andautonia - arheološki park
Mjesto: Šćitarjevo
Ključne riječi rimska naseobina, arheološki park
Najbliži grad Zagreb
Vrsta Arheološko nalazište, povijesni lokalitet

Andautonija je starorimsko naselje i municipij u blizini rijeke Save na mjestu današnjega sela Šćitarjevo u Hrvatskoj, južno od Zagreba i u blizini Velike Gorice. Tu rimsku naseobinu osnovali su Rimljani u 1. stoljeću poslije Krista na tadašnjem toku rijeke Save, te je do kraja 4. stoljeća bila glavno upravno, političko i kulturno središte tog dijela Panonije.

Posjetitelji mogu razgledati dio rimskog grada Andautonije: rimsku ulicu, gradsko kupalište i dvije zgrade. Pruža se i uvid u rimsku nekropolu iz 1. st.  ćiji su tragovi nađeni ispod navedenih objekata.

slike http://andautonija.hr/galerija/
Turopoljski banderij
Mjesto: Turopolje (Velika Gorica)
Ključne riječi podgutnica, kravata, A la Croat
Najbliži grad Zagreb
Vrsta Nematerijalna kulturna baština


Turopoljski banderij povijesna je vojna postrojba turopoljskog kraja najpoznatija po rubcu koji nosi oko vrata - podgutnici, koju su djevojke i žene vezale svojim muškarcima pred putovanje u bitku da ih podsjeća na dom. Taj rubac je vojska donijela u Tridesetogodišnjem ratu do Pariza gdje ga je primjetio i Luj XIV te nazvao to vezanje marame A la Croat. Vjeruje se da je to preteča današnjoj kravati.

http://turopolje.hr/
Stari grad Lukavec
Mjesto: Turopolje (Velika Gorica)
Ključne riječi grb, stari grad, utvrda
Regija Kontinentalna Hrvatska
Najbliži grad Zagreb
Vrsta Utvrda

Stari grad Lukavec

Kad uđete preko praga ulaznih vratiju na kojima dva lava drže grb Plemenite općine turopljske, naći ćete se u starom gradu u kojem se branila i pisala povijest ovoga kraja. Prvi put se spominje 1256. godine kao "caput Lukavez", no točna godina kao ni mjesto izgradnje nisu poznati. Prvobitna građevina bila je od drveta sa svrhom utvrde za obranu od Turaka. Godine 1481. utvrda dolazi u ruke medvedgradskog gospodara Ivana Tusza.
Tek 1553. godine Turopoljci su ponovo došli u posjed svog grada koji je tada već bio ruševina. Plemenita općina turopoljska darovala je lukavečku razvalinu Matiji Slatinskom, tadašnjem turopoljskom županu. Nakon njega i sina mu Đore grad Lukavec dolazi u ruke Turopoljaca koji su ga 1612. godine ponovo podigli u drvetu. Na svetu Luciju 13. prosinca 1613. godine tamo je odžano prvo turopoljsko spravišće. Zidani grad kakav danas poznajemo podignut je u 18. stoljeću i jedina je zidana utvrda u Turopolju.
Dvorac je sagrađen u obliku nepravilnog kvadrata s četiri kvadratične kule. Nad ulaznim vratima dvorca uklesan je grb Plemenite općine turopoljske s postranim lavovima i natpisom Insignia Universitatis nobilium campi Turopolya 1752.
U prizemlju su bile prostorije za zatvorenike, stan gradskog čuvara te staje. Na I. katu bila je kapelica sv. Lucije, zatim puškarnice i velika dvorana u kojoj su se održavala plemenitaška "spravišća" - skupštine.
Dvorac pripada tipu ravničarskog kaštela opkoljenog vodom s kulama za bočnu obranu.
Od 1749. godine u dvorcu se čuvaju turopoljske povlastice i pečat, opkopi oko grada uređeni su 1762. godine, a odranski župnici služe mise u kapelici sv. Lucije na I. katu.

Jurjevski krijes
Završetak jurjevskih svečanosti obilježava se paljenjem jurjevskog krijesa pred dvorcem Lukavec.

slika http://www.vgdanas.hr/reportaza-turopoljsko-jurjevo-1071.aspx


Drvene crkve i kapele Turopolja
Mjesto: Turopolje (Velika Gorica)
Ključne riječi drvene kapele, barok, arhitektura, stvaralaštvo
Regija Kontinentalna Hrvatska
Subregija Moslavina
Najbliži grad Zagreb
Vrsta Sakralni spomenik

Drvene crkve i kapele Turopolja

Posjetom naseljima: Dvoranci, Lučelnica, Gustelnica, Cvetković Brdo i Lukinić Brdo, Gradec Pokupski, Auguštanovec, Lijevi Štefanki, Cerje Pokupsko, Gladovec Pokupski, te nešto sjevernije smještenim naseljima Buševec, Velika Gorica i Velika Mlaka, pruža vam se prilika za boljim upoznavanjem jedinstvenih drvenih crkava i kapela razasutih ovim područjem. Drvene crkve i kapele predstavljaju najviši domet narodnog graditeljstva barokne arhitekture na području Sjeverne Hrvatske. Iako ih je bio velik broj, posebno na području rasta hrasta lužnjaka, do danas ih na spomenutom području brojimo svega četrdesetak iz razdoblja od 17. do kraja 19. stoljeća.
 • Drvena kapela Ranjenog Isusa, Pleško polje, Ovu kapelu je podigla i opremila Rozalija Plepelić udovica plemića Ladislava Plepelića 1758. g., a u Muzeju Turopolja čuva se isprava iz 1767. o tome kako su se Plepelići nastavili i dalje brinuti o ovoj kapeli.
 • Drvena kapela – Sv. Ivana Krstitelja, Buševec, sagrađena je u drugoj polovici 17. st., prvobitno je posvećena Sv. Apostolu, a potom Sv. Ivanu Krstitelju, prema glavnome kipu na oltaru iz 1696. g.
 • Drvena kapela Sv. Antuna Padovanskog, Gustelnica, svojim izgledom i specifičnim načinom gradnje «na žale» razlikuje se od domaćeg tradicionalnog načina gradnje.
 • Drvena kapela Sv. Roka, Cvetković Brdo, sadašnja je kapela, na mjestu stare iz druge polovine 17. st., sagrađena 1867. g., a posvećena 1888. g. Raskošno je obložena daščicama.
 • Drvena kapela Sv. Ivana Krstitelja, Lukinić Brdo, prva drvena kapela sagrađena je vjerojatno prema natpisu na zvonu još u drugoj polovini 17 st., a današnja kapela je iz 1908. g.
 • Drvena kapela Sv. Jurja, Lijevi Štefanki, jedna je od najstarijih i najvrednijih drvenih kapela, podignuta je 1677. g. na mjestu prijašnje kapele, a 1704. g. prenesena je na današnje mjesto.
 • Drvena kapela Sv. Petra i Pavla, Cerje Pokupsko, podigli su je 1932. g. majstori tesari Orečići iz Lijevih
 • Drvena kapela Presvetog Trojstva, Gladovec Pokupski, podignuta je 1847. g. na brijegu izvan naselja. Najstariji dio inventara je ovalna slika Svih Svetih i mali bočni oltar.
 • Drvena kapela Sv. Ilije, Auguštanovec, sagrađena u 19./ 20. stoljeću, smještena je u naselju, a osvaja svojom jednostavnom ljepotom.
 • Drvena kapela Sv. Leonarda, Gradec Pokupski, sagrađena je 1938. g. na mjestu starije kapele. Sačuvan je glavni oltar pučkog historicističkog stila.
 • Drvena kapela Presvetog Trojstva, Dvoranci, sagrađena u 18. st., sačuvan inventar iz vremena gradnje
 • Drvena kapela Svetog Duha, Lučelnica, spominje se 1668. g., srušena je i podignuta nova 1704. g. U 19. st. građena je nova kapela na mjestu stare. Današnja kapela potječe iz 1935. g.

http://www.tzzz.hr/kroz-zupaniju/kulturna-bastina/najvrjednije-sakralne-cjeline/drvene-crkve-i-kapele-turopolja/

Muzej Turopolja
Mjesto: Velika Gorica
Ključne riječi muzej, povijest, skupština, arhiv
Regija Kontinentalna Hrvatska
Najbliži grad Zagreb
Vrsta Povijesna zgrada, spomenik kulture, muzej

Već pedeset godina Muzej Turopolja nezaobilazna je točka svakome tko želi nešto više saznati o povijesti ovog kraja. Novouređena zgrada smještena u središtu Velike Gorice na istočnom dijelu gradskog parka i sama je dio burne povijesti ovog kraja jer je bila nekadašnja vijećnica Plemenite općine turopoljske. Smješten je u središtu Velike Gorice na istočnom dijelu glavnog parka.

Jednokatna kuća s arkadama u prizemlju sagrađena je 1765. godine i u njoj su se od 1848. godine održavala "spravišća"(skupštine) u velikoj dvorani na prvom katu. Prostorije uz dvoranu bile su "arkiv" (arhiv) gdje su se čuvale važne isprave Plemenite općine. U prizemlju su nekoć bili zatvori, a kasnije je prostor iznajmljivan. Muzej Turopolja je osnovan 1960. godine. U njemu se čuva arheološka, etnografska i kulturno-povijesna građa velikogoričkog područja. Fundus muzeja broji oko 3500 predmeta te preko 20000 fotografija i negativa. Svaki izloženi predmet u sebi krije svoju priču, kamenčić je u mozaiku prošlosti.
Drvene kurije
Mjesto: Turopolje (Velika Gorica)
Ključne riječi kurije, drvo, arhitektura
Najbliži grad Zagreb
Vrsta Povijesna zgrada, spomenik kulture, dvorac

Drvene kurije -  su obiteljske ili ladanjske kuće turopoljskih plemića. Kurije ili dvorovi primjer su autohtone stambene gradnje bogatijih ljudi u Turopolju i nekad ih je bilo dosta po turopoljskim naseljima. Danas nam samo stari zapisi ili po koja požutjela fotografija govore o nekima od njih (kurije Josipovića, Pogledića, Jelačića, Ledera, Brigljevića, Oršanića i druge). Tek ih je nekoliko ostalo sačuvano do danas - kurija obitelji Alapić u Vukovini, dvorovi obitelji Zlatarić i Pintar u Bukevju, župni dvor u Starom Čiću i najbolje sačuvana kurija Modić-Bedeković u Donjoj Lomnici.
 • Kurija Robić - Buševec, Velika Gorica
  Ti objekti na kat pretežno su građeni od drveta, ali ih je bilo i djelomično zidanih. U prizemlju kurije bile su gospodarske prostorije, a na katu su se nalazile sobe.
 • Kurija Zlatarić - Bukevje
 • Kurija Pintar - Bukevje
 • Kurija Alapić - Vukovina
 • Kurija Modić-Bedeković - iz 1806.g., Donja Lomnica - Smještena na rubu naselja na blagoj uzvisini pod velikom starom lipom kurija Modić – Bedeković jedan je od rijetkih do danas sačuvanih primjera autohtone stambene gradnje, drvenih kurija turopoljskog plemstva. Sagrađena je 1806. g. Tip gradnje je i ovdje poštovan kao i kod ostalih ovakvih objekata: u prizemlju gospodarske prostorije, a na katu sobe. Sve je ovdje zadržalo dah prošlosti, a u dobroj mjeri je sačuvan izvorni izgled unutrašnjosti. U prostorijama se nalaze krasne peći za grijanje, stilski namještaj i rodoslovlje obitelji Modić. Posjet kuriji moguć je uz najavu posredstvom TZ Županije ili TZG Velika Gorica.
http://www.tzzz.hr/kroz-zupaniju/kulturna-bastina/kurije/

Izdvajamo
Križevačka djevojačka straža Sloboda, vjernost domovini i hrvatskim vladarima kroz stoljeća uvijek je Križevčanima i Križevčankama bila važna  pa je tako u srpnju 1848. godine bana Josipa J...
TORTUREUM je muzej torture koji posjetiteljima nudi pogled na jedinstvenu zbirku naprava za mučenje i egzekuciju od antičkih vremena do danas. S više od 70 instrumenata i sprava, na kojih je i sama...
Pećinski park Grabovača nalazi se u Ličko-senjskoj županiji u Općini Perušić. Od mjesta Perušića udaljen je 2,5 km. Jedini je pećinski park u Hrvatskoj. Na Grabovači, uzvišenju-brdu 770 me...
Dvjestotinjak otoka, otočića i hridi koliko ih je u murterskom arhipelagu teško bi moglo proći bez signalizacije. A među svjetionicima daleko najljepši je svjetionik na otočiću Prišnjaku. ...
Što biste rekli kada bismo vam rekli da u Rijeci postoji masonska loža? Prenosimo članak sa www.jutarnji.hrRIJEKA - Kada smo nedavno u Jutarnjem listu objavili priču o loži biskupa Maksimilijana ...
Na velebitskim prijevojima, uzvisinama i čistinama, uz planinske putove, smještena su MIRILA, pogrebna spomen znamenja izrađena u kamenu. Nastajala su u doba kada se živjelo i umiralo u velebitski...
    Grob Kralja Artura: Mitski junak pokopan u Dalmaciji? Priča o Kralju Arturu je mit, no povjesničari, pogotovo britanski, već godinama traže povijesne osobe koje bi mogle biti uporište za ra...
Nezaboravno mjesto zaboravljivih događaja “Jeste li se ikada probudili toliko mamurni, da su vam prijatelji morali osvježiti pamćenje glede prethodne večeri? Jeste li ikada željeli da ponovno m...
Mreža Nikola Tesla “Nikola Tesla Network” internacionalna je kulturno-turistička ruta koja prati život i stvaralaštvo Nikole Tesle, jednog od najvećih hrvatskih, europskih i svjetskih znanstv...
©WEBDESIGN by www.firmus-grupa.hr