Selce je hrvatsko, primorsko naselje koje je nekada u davnoj prošlosti pripadalo ilirskoj državi Liburniji, poslije Vinodolskoj županiji, potom neko vrijeme Austrijskom primorju. Tek nakon Napoleonovih osvajanja i Austraije napokon pripada Hrvatskom primorju. Tridesetih godina 18. stoljeća selačka obala još nije bila uređena. Sve je bio samo žal. Središnji je objekt Palada (nazvan tako po drvenim stupovima - palima). Ona je postojala već početkom 18. stoljeća, ali svoj današnji oblik dobila je kasnije. Godine 1792. bila je učvršćena, proširena i povećana kako bi mogla primiti i veće brodove i kako bi se tu mogao obavljati ukrcaj i iskrcaj robe. Tada je uređena i selačka Placa i izgrađen je prvi veliki magazin.

Godine 1874. porušena je drvena Palada i izgrađena nova, kamena. Bila je dugačka 28 metara. Potom je 1881. produžena za novih 15 m, da bi konačno 1908. godine bila produžena za još 20 m i dobila današnji oblik. Izgradnjom Palade uspostavljena je i parobrodska veza, pa je Selce povezano s Rijekom i Zadrom. Godine 1793. otvoren je u Selcu lučki ured koji je radio sve do 1947. godine. S lijeve strane, ispod Zakloštra, izgrađen je 1894. godine zaštitni mol (brac), uz koji je poslije izgrađeno i glavno kupalište. Na lijevoj strani porta je mol (prva selačka marina). Prvotno je to bio manji mol s lijevim krakom, kasnije je dograđen, a 1986. dobiva današnji oblik. Obala između Palade i braca uređena je poslije, a današnji oblik dobila je tek tridesetih godina prošlog stoljeća. S desne je strane (od Palade prema Polači) porat nastajao postupno. U prvoj fazi samo do Podravice (Podčićanj), zatim je uređen i park na prilazu Polači, a poslije i sav predio do ispod vile Šalde, uključivši i Bazene. Tome treba dodati i predio od braca do Slane (uređen osamdesetih godina), te predio od vile Šalde do Hotela Marina, koji je zadržao približno stari oblik, sa žalom (prirodna plaža). Selačka se luka s pravom dugo smatrala "lukom spasa", jer je zaštićena od svih vjetrova, osim od nevera u ljetnim mjesecima. Preze (kameni blokovi koji služe za privez brodova) na selačkoj rivi i u dragi Jesenova svjedoče o brodovima koji su tu sve donedavno rado nalazili zaštitu od jakih vjetrova.

Današnje je naselje nastalo od nekadašnjih triju zaselaka općine Bribir: Metlina, Brdo i Selce. Ti su zaseoci već krajem 19. stoljeća toliko srasli, da je krajem devedesetih godina uveden zajednički naziv za ovdašnju poštu, a 1902. godine i službeno je za sva tri naselja uvedeno ime Selce. Selački općinari tako su odlučili da se ime tog naselja ne bi miješalo sa sličnim imenom za naselje na Braču (Selca). Integrirajući element je bila selačka Placa na kojoj se događala sva gospodarstvena djelatnost - trgovina, pomorstvo, brodarstvo.
Župna crkva Svete Katarine djevice i mučenice
Mjesto: Selce
Ključne riječi historicizam, orgulje, krstionica, relikvijar
Regija Crikveničko-vinodolska rivijera
Najbliži grad Rijeka
Vrsta Sakralni spomenik

Župna crkva Svete Katarine djevice i mučenice u Selcu treća je sagrađena crkva u Selcu. Sagrađena i blagoslovljena 7. studenoga 1888. godine. Godine 1913. drvenu kupolu zvonika srušila je bura i zamijenjena je s "cement betonskom". Župna crkva Svete Katarine sagrađena je u stilu historicizma. U njoj se nalaze brojni značajni umjetnički radovi, orgulje, barokna krstionica, te barokni relikvijar s moćima Sv. Katarine. 500. obljetnica proslavljena je 19. travnja 1998. godine.
Predromanička kapela Sv. Katarinečka
Mjesto: Selce
Ključne riječi kapela, predromanika
Regija Crikveničko-vinodolska rivijera
Najbliži grad Rijeka
Vrsta Sakralni spomenik


Kapela Sv. Katarine u Selcu se nalazi u skrovitom zelenilu malenog parka, a pretpostavlja se da potječe iz doba predromanike. Već je u 15. stoljeću bila veoma trošna, a nakon popravka 1498. godine je ponovno posvećuje modruški biskup.
Kapela Sv. Josipa
Mjesto: Selce
Ključne riječi barok, oltar
Regija Crikveničko-vinodolska rivijera
Najbliži grad Rijeka
Vrsta Sakralni spomenik

Kapela Sv. Josipa je prvotno bila svetište barokne jednobrodne crkve Sv. Katarine u Selcu. Crkveni oltar, nekad glavni oltar barokne crkve Sv. Katarine, sagradili su Jacopo Businello i Antonio Capovilla pod utjecajem venecijanskih majstora koji su u ovim krajevima gradili barokne zlatne oltare.

slika http://www.croatiaholidayshr.com
Polača
Mjesto: Selce
Ključne riječi izvor, perilo
Regija Crikveničko-vinodolska rivijera
Najbliži grad Rijeka

Polača je općeniti selački naziv za sve izvore vode. Posljednja polača na kojoj je uređeno perilo, prostor
za pranje, nalazi se ispod crkve Sv. Katarine i predstavlja zanimljiv spomenik pučkog graditeljstva. Na zidu pored izvora se nalazi mozaik, rad akademskoga slikara Hajrudina Kujundžića, a prikazuje Selčanku u narodnoj nošnji.
Izdvajamo
Križevačka djevojačka straža Sloboda, vjernost domovini i hrvatskim vladarima kroz stoljeća uvijek je Križevčanima i Križevčankama bila važna  pa je tako u srpnju 1848. godine bana Josipa J...
TORTUREUM je muzej torture koji posjetiteljima nudi pogled na jedinstvenu zbirku naprava za mučenje i egzekuciju od antičkih vremena do danas. S više od 70 instrumenata i sprava, na kojih je i sama...
Pećinski park Grabovača nalazi se u Ličko-senjskoj županiji u Općini Perušić. Od mjesta Perušića udaljen je 2,5 km. Jedini je pećinski park u Hrvatskoj. Na Grabovači, uzvišenju-brdu 770 me...
Dvjestotinjak otoka, otočića i hridi koliko ih je u murterskom arhipelagu teško bi moglo proći bez signalizacije. A među svjetionicima daleko najljepši je svjetionik na otočiću Prišnjaku. ...
Što biste rekli kada bismo vam rekli da u Rijeci postoji masonska loža? Prenosimo članak sa www.jutarnji.hrRIJEKA - Kada smo nedavno u Jutarnjem listu objavili priču o loži biskupa Maksimilijana ...
Na velebitskim prijevojima, uzvisinama i čistinama, uz planinske putove, smještena su MIRILA, pogrebna spomen znamenja izrađena u kamenu. Nastajala su u doba kada se živjelo i umiralo u velebitski...
    Grob Kralja Artura: Mitski junak pokopan u Dalmaciji? Priča o Kralju Arturu je mit, no povjesničari, pogotovo britanski, već godinama traže povijesne osobe koje bi mogle biti uporište za ra...
Nezaboravno mjesto zaboravljivih događaja “Jeste li se ikada probudili toliko mamurni, da su vam prijatelji morali osvježiti pamćenje glede prethodne večeri? Jeste li ikada željeli da ponovno m...
Mreža Nikola Tesla “Nikola Tesla Network” internacionalna je kulturno-turistička ruta koja prati život i stvaralaštvo Nikole Tesle, jednog od najvećih hrvatskih, europskih i svjetskih znanstv...
©WEBDESIGN by www.firmus-grupa.hr