Bogata povijest Siska počinje u 4. st. pr. Kr. kada keltski Skordisci na meandru Kupe grade utvrdu Segesticu koju 119. godine pr. Kr. osvaja rimska vojska. Vlast nad tim područjem učvršćuje osvajački pohod Oktavijana Augusta 35. godine pr. Kr., a grad 71. godine dobiva status kolonije, Colonia Flavia Siscia i postaje stjecište trgovine, obrta i riječnog prometa, što potvrđuju mnogobrojni arheološki nalazi. U 2. stoljeću grad preživljava upade Kvada i Markomana, a novi rast i prostorni razvitak doživljava krajem 3. stoljeća u doba vladavine cara Septimija Severa, po kojemu se kolonija prozvala Colonia Septimia Siscia Augusta (Colonia Septima Siscia). Teritorijalnim i upravnim reformama cara Dioklecijana postaje središte provincije Panonije Savije. Vrlo rano, u vrijeme Decijevih progona kršćana (druga polovica 3. stoljeća) Siscia postaje biskupija, dok početkom 4. stoljeća mučeničku palmu dobiva sisački biskup Kvirin. Iz tog vremena pronađeni su i ostaci velike bazlike. Također, u gradu djeluje i kovnica novca. Rimska vlast prestaje avaroslavenskim upadom između pada Sirmiuma (582.) i Salone (614.). Iz doba Prvog i Drugog avarskog kaganata (7-9.st.) postoje arheološki nalazi avarske provenijencije. U Analima Karla Velikog Siscia se spominje kao utvrda panonsko-hrvatskog kneza Ljudevita Posavskog, dok se rekonstrukcija grada pripisuje italskim majstorima koje šalje Fortunat, patrijarh Grada.
Veći dio antičke arhitekture Siska danas se nalazi pod građanskim kućama 19. i 20. stoljeća. Grad je imao elipsasti oblik koji je po vidljivim ostacima nacrtao kartograf Marsigli krajem 17. stoljeća. O važnosti grada govore nalazi terma, ostaci mosta, akvadukta i kolektora, mozaika i nekropola. Arheološki nalazi svjedoče da je Siscia, u kojoj su nađeni predmeti bjelobrdske kulture (10.-11. st.) bila zahvaćena i utjecajima iz dalmatinske Hrvatske (kamena pleterna ornamentika).
U 16. stoljeću Sisak je imao istaknutu stratešku ulogu. Sisačku tvrđavu, koja je imala braniti ostatke Hrvatske od osmanlijskih napada, dao je sagraditi Zagrebački stolni kaptol, a gradio ju je od 1544. do 1550. godine majstor Petar iz Milana uz pomoć domaćih majstora. Tvrđava trokutaste osnove ima na uglovima tri snažne cilindrične kule. Dio grada potječe iz 17. i 19. stoljeća. Među zgradama iz doba kasnog baroka i klasicizma ističu se kuća Mihelčić s portalom iz 1815. godine, Mali i Veliki Kaptol, župni ured, a s druge strane Kupe kuće Mihelčić, Tomac i Petrić, posljednja s portalom iz 1803. godine te uzidanim antičkim spomenicima. Vrijedna su žitna skladišta te niz brvnara na kat. U baroknoj župnoj crkvi Sv. Križa iz 1765. godine čuvaju se dva mramorna kipa Francesca Robbe.
Bogata povijest Siska počinje u 4. st. pr. Kr. kada keltski Skordisci na meandru Kupe grade utvrdu Segesticu koju 119. godine pr. Kr. osvaja rimska vojska. Vlast nad tim područjem učvršćuje osvajački pohod Oktavijana Augusta 35. godine pr. Kr., a grad 71. godine dobiva status kolonije, Colonia Flavia Siscia i postaje stjecište trgovine, obrta i riječnog prometa, što potvrđuju mnogobrojni arheološki nalazi. U 2. stoljeću grad preživljava upade Kvada i Markomana, a novi rast i prostorni razvitak doživljava krajem 3. stoljeća u doba vladavine cara Septimija Severa, po kojemu se kolonija prozvala Colonia Septimia Siscia Augusta (Colonia Septima Siscia). Teritorijalnim i upravnim reformama cara Dioklecijana postaje središte provincije Panonije Savije. Vrlo rano, u vrijeme Decijevih progona kršćana (druga polovica 3. stoljeća) Siscia postaje biskupija, dok početkom 4. stoljeća mučeničku palmu dobiva sisački biskup Kvirin. Iz tog vremena pronađeni su i ostaci velike bazlike. Također, u gradu djeluje i kovnica novca. Rimska vlast prestaje avaroslavenskim upadom između pada Sirmiuma (582.) i Salone (614.). Iz doba Prvog i Drugog avarskog kaganata (7-9.st.) postoje arheološki nalazi avarske provenijencije. U Analima Karla Velikog Siscia se spominje kao utvrda panonsko-hrvatskog kneza Ljudevita Posavskog, dok se rekonstrukcija grada pripisuje italskim majstorima koje šalje Fortunat, patrijarh Grada.
Veći dio antičke arhitekture Siska danas se nalazi pod građanskim kućama 19. i 20. stoljeća. Grad je imao elipsasti oblik koji je po vidljivim ostacima nacrtao kartograf Marsigli krajem 17. stoljeća. O važnosti grada govore nalazi terma, ostaci mosta, akvadukta i kolektora, mozaika i nekropola. Arheološki nalazi svjedoče da je Siscia, u kojoj su nađeni predmeti bjelobrdske kulture (10.-11. st.) bila zahvaćena i utjecajima iz dalmatinske Hrvatske (kamena pleterna ornamentika).
U 16. stoljeću Sisak je imao istaknutu stratešku ulogu. Sisačku tvrđavu, koja je imala braniti ostatke Hrvatske od osmanlijskih napada, dao je sagraditi Zagrebački stolni kaptol, a gradio ju je od 1544. do 1550. godine majstor Petar iz Milana uz pomoć domaćih majstora. Tvrđava trokutaste osnove ima na uglovima tri snažne cilindrične kule. Dio grada potječe iz 17. i 19. stoljeća. Među zgradama iz doba kasnog baroka i klasicizma ističu se kuća Mihelčić s portalom iz 1815. godine, Mali i Veliki Kaptol, župni ured, a s druge strane Kupe kuće Mihelčić, Tomac i Petrić, posljednja s portalom iz 1803. godine te uzidanim antičkim spomenicima. Vrijedna su žitna skladišta te niz brvnara na kat. U baroknoj župnoj crkvi Sv. Križa iz 1765. godine čuvaju se dva mramorna kipa Francesca Robbe.
Sisački povijesni prsten
Mjesto: Sisak
Ključne riječi poučni itinerar
Regija Kontinentalna Hrvatska
Subregija Moslavina
Najbliži grad Sisak
Vrsta Poučni itinerar

Sisački povijesni prsten priča je o povijesti grada Siska. Taj kulturni projekt smješten tik pokraj šetnice uz Kupu i zgradu Malog Kaptola u sedam slika, smještenih ispod parterne razine, tako da se preko njih može hodati, predstavlja sedam najvažnijih razdoblja povijesti grada Siska:
1. Segesta (4.-1. st pr. Kr.)
Utvrđeni keltski grad smješten »na dvostrukom ušću Kupe u Savu«. Rimljani ga u više navrata pokušavaju osvojiti, uspijevaju tek 35. godine prije Krista, nakon 30 dana opsade s 13 tisuća vojnika.
2. Siscija (1.-6- st.)
Sjajna Siscija, utvrđen i uređen grad ulica i trgova, s višekatnicama, vodovodom i kanalizacijom, postala je glavni grad provincije Panonije Savije, u koji su dolazili trgovci i vojnici iz cijelog carstva. Imala je 35000 stanovnika i carsku kovnicu novca. Siscija je bila sjedište biskupije, čiji je najpoznatiji biskup sveti Kvirin, mučenik.
3. ranosrednjovjekovna Siscija (7.-12. st.)
Dolaskom Hrvata u 7. stoljeću grad se ponovno budi i raste, a knez Panonske Hrvatske Ljudevit Posavski utvrđuje grad i bori se protiv Franaka.
4. Sziszek (13.-17. st.)
Malo trgovište Sziszek ponovno postaje važno gradnjom utvrde Stari grad koja je branila reliquiae reliquiarum Hrvatske. Dana 22. lipnja 1593. kod Siska je pod vodstvom bana Tome Bakača Erdödyja pobijeđena do tada nezaustavljiva turska vojska.
5. Sissek (18.-19. st.)
Zbog trgovine žitom i plovidbe rijekama Savom i Kupom Sissek postaje važno trgovište. Lađari i trgovci dolaze iz cijele Habsburške monarhije gradeći kuće i skladišta koja se i danas nalaze u centru grada.
6. Posavina i Pokuplje (19.-20. st.)
Okolica Siska čuva sklad krajolika i baštine hrvatskog naroda. Očuvane drvene kuće - korablje, okućnice, tradicijski obrti i zemljoradnja vidljivi su i u Parku prirode Lonjsko polje u neposrednoj blizini grada. Ovaj park prirode je jedno od najbogatijih staništa rijetkih biljnih i životinjskih vrsta.
7. Sisak (20. st.)
Industrijski grad poznat po metalurškim, kemijskim, prehrambenim i tekstilnim tvornicama. Krajem stoljeća u Domovinskom ratu od 1991. do 1995. godine Sisak je ponovno, kao kroz čitavu povijest, pokazao svoj vojni značaj. Na prvoj crti bojišnice obranio je domovinu ponovno dokazujući da je »Grad hrvatskih pobjeda«.
Na dnu je svake od sedam osvijetljenih vitrina položen veliki zemljovid iz odgovarajućeg razdoblja s imenom grada koje se tada upotrebljavalo i oznakom razdoblja, a na to je postavljena lutka obučena u nošnju iz istoga doba te odgovarajući uporabni predmet i oružje. Svi su predmeti replike izrađene prema originalima pronađenima u Sisku. Kao završni čin te posebne priče o povijesti grada Siska, postavljen je informacijski stup na kojem se prikazuje film o Sisku i projektu Sisački povijesni prsten te iznose svi turistički podaci.
Sisački povijesni prsten priča je o povijesti grada Siska. Taj kulturni projekt smješten tik pokraj šetnice uz Kupu i zgradu Malog Kaptola u sedam slika, smještenih ispod parterne razine, tako da se preko njih može hodati, predstavlja sedam najvažnijih razdoblja povijesti grada Siska:
1. Segesta (4.-1. st pr. Kr.)
Utvrđeni keltski grad smješten »na dvostrukom ušću Kupe u Savu«. Rimljani ga u više navrata pokušavaju osvojiti, uspijevaju tek 35. godine prije Krista, nakon 30 dana opsade s 13 tisuća vojnika.
2. Siscija (1.-6- st.)
Sjajna Siscija, utvrđen i uređen grad ulica i trgova, s višekatnicama, vodovodom i kanalizacijom, postala je glavni grad provincije Panonije Savije, u koji su dolazili trgovci i vojnici iz cijelog carstva. Imala je 35000 stanovnika i carsku kovnicu novca. Siscija je bila sjedište biskupije, čiji je najpoznatiji biskup sveti Kvirin, mučenik.
3. ranosrednjovjekovna Siscija (7.-12. st.)
Dolaskom Hrvata u 7. stoljeću grad se ponovno budi i raste, a knez Panonske Hrvatske Ljudevit Posavski utvrđuje grad i bori se protiv Franaka.
4. Sziszek (13.-17. st.)
Malo trgovište Sziszek ponovno postaje važno gradnjom utvrde Stari grad koja je branila reliquiae reliquiarum Hrvatske. Dana 22. lipnja 1593. kod Siska je pod vodstvom bana Tome Bakača Erdödyja pobijeđena do tada nezaustavljiva turska vojska.
5. Sissek (18.-19. st.)
Zbog trgovine žitom i plovidbe rijekama Savom i Kupom Sissek postaje važno trgovište. Lađari i trgovci dolaze iz cijele Habsburške monarhije gradeći kuće i skladišta koja se i danas nalaze u centru grada.
6. Posavina i Pokuplje (19.-20. st.)
Okolica Siska čuva sklad krajolika i baštine hrvatskog naroda. Očuvane drvene kuće - korablje, okućnice, tradicijski obrti i zemljoradnja vidljivi su i u Parku prirode Lonjsko polje u neposrednoj blizini grada. Ovaj park prirode je jedno od najbogatijih staništa rijetkih biljnih i životinjskih vrsta.
7. Sisak (20. st.)
Industrijski grad poznat po metalurškim, kemijskim, prehrambenim i tekstilnim tvornicama. Krajem stoljeća u Domovinskom ratu od 1991. do 1995. godine Sisak je ponovno, kao kroz čitavu povijest, pokazao svoj vojni značaj. Na prvoj crti bojišnice obranio je domovinu ponovno dokazujući da je »Grad hrvatskih pobjeda«.
Na dnu je svake od sedam osvijetljenih vitrina položen veliki zemljovid iz odgovarajućeg razdoblja s imenom grada koje se tada upotrebljavalo i oznakom razdoblja, a na to je postavljena lutka obučena u nošnju iz istoga doba te odgovarajući uporabni predmet i oružje. Svi su predmeti replike izrađene prema originalima pronađenima u Sisku. Kao završni čin te posebne priče o povijesti grada Siska, postavljen je informacijski stup na kojem se prikazuje film o Sisku i projektu Sisački povijesni prsten te iznose svi turistički podaci.
Izdvajamo
Križevačka djevojačka straža Sloboda, vjernost domovini i hrvatskim vladarima kroz stoljeća uvijek je Križevčanima i Križevčankama bila važna  pa je tako u srpnju 1848. godine bana Josipa J...
TORTUREUM je muzej torture koji posjetiteljima nudi pogled na jedinstvenu zbirku naprava za mučenje i egzekuciju od antičkih vremena do danas. S više od 70 instrumenata i sprava, na kojih je i sama...
Pećinski park Grabovača nalazi se u Ličko-senjskoj županiji u Općini Perušić. Od mjesta Perušića udaljen je 2,5 km. Jedini je pećinski park u Hrvatskoj. Na Grabovači, uzvišenju-brdu 770 me...
Dvjestotinjak otoka, otočića i hridi koliko ih je u murterskom arhipelagu teško bi moglo proći bez signalizacije. A među svjetionicima daleko najljepši je svjetionik na otočiću Prišnjaku. ...
Što biste rekli kada bismo vam rekli da u Rijeci postoji masonska loža? Prenosimo članak sa www.jutarnji.hrRIJEKA - Kada smo nedavno u Jutarnjem listu objavili priču o loži biskupa Maksimilijana ...
Na velebitskim prijevojima, uzvisinama i čistinama, uz planinske putove, smještena su MIRILA, pogrebna spomen znamenja izrađena u kamenu. Nastajala su u doba kada se živjelo i umiralo u velebitski...
    Grob Kralja Artura: Mitski junak pokopan u Dalmaciji? Priča o Kralju Arturu je mit, no povjesničari, pogotovo britanski, već godinama traže povijesne osobe koje bi mogle biti uporište za ra...
Nezaboravno mjesto zaboravljivih događaja “Jeste li se ikada probudili toliko mamurni, da su vam prijatelji morali osvježiti pamćenje glede prethodne večeri? Jeste li ikada željeli da ponovno m...
Mreža Nikola Tesla “Nikola Tesla Network” internacionalna je kulturno-turistička ruta koja prati život i stvaralaštvo Nikole Tesle, jednog od najvećih hrvatskih, europskih i svjetskih znanstv...
©WEBDESIGN by www.firmus-grupa.hr